Nakakadismayang desisyon ng CHED at Korte Suprema hinggil sa asignaturang Filipino at Panitikan

“Kaya nakakadismaya ito sa ating mga Pilipino dahil imbes na tatagan ang ating pagkatao sa pamamagitan ng edukasyon at kulturang Pilipino ay inilalayo tayo sa posibilidad na higit nating makilala ang ating pagkatao.”—Dr. Roland Tolentino (guro, manunulat, kritiko)