Tatlong tula para kay Chad Booc

1. Si Chad at mga Bakwit

Ni Ibarra Banaag

Hininga ang naghihiwalay sa katawang lupa.

Kaluluwa ang nag-uugnay sa diwa at kataga.

Gunita sa himaymay na siyang bulong sa panata.

Tuwing may dugo at luha na dadampi sa madla.

Matamang nangungusap ito sa kamalayan.

Nagsasabing ang buhay ay daluyan lamang.

Kasangkapan ng karunungan at pagmamahal.

Sukdang pumikit ang mata at ito’y mabuwal.

Sino bang tunay na magbibigay ng paghanga.

Di ba’t yaong mga Lumad na pinaglingkuran nila.

Patotoong mababakas sa hinagpis at palahaw,

Kundi pisnging binasa ng dusa at pusong naulila.

Tulad nila ay kislap ng batis sa silong ng buwan.

Bulalakaw sa hinaing at pangarap ng nanibugho.

Ilog na tumatalunton sa malawak na karagatan.

Puno na nagbibigay ng pananalig at kanlungan.

Balabal-ritwal at kasuutan ng mga katutubo.

Awit, sayaw, huni at galaw ng mga ninuno,

Dayuhang narahuyo sa diwatang sinusuyo.

Tadhanang naghatid ng pag-ibig at pagsuyo.

Hindi ka namin ililibing kagaya ng ‘yong hiling,

Kasama ng apat pa, binhi kang sa lupa ikakalat.

Sa lupang pangako kawangis mo’y didiligin

Ng sumibol at yumabong adhikain na hangad.

— Pebrero 26, 2022

2. Hindi lumuluha ang demonyo

(Hinggil sa ‘No tears for terrorists’ ni Dr. Lorraine T. Badoy)

Ni Marlou Abaja

Walang balon ng awa

Walang batis ng malasakit at hinagpis

Walang bukal ng buhay ang katawan

Ng demonyong nagbabalatkayong tao

Walang aagos na luha ng dalamhati

Walang luha ang demonyo

Tinuyo ng apoy ang bawat patak

Bagkus ay pagdiwang sa itim niyang budhi ang nangingibabaw

Sa pagpanaw ng pinaslang na bayani

Walang luha ang demonyo

Kundi galak na hindi makatao.

3. Titser Chad

Ni Raymund B. Villanueva

Pauwi pa lamang mula sa rali–

nag-kober at sumali–

nang malaman ang masamang balita

mula sa lalawigan ng ginto’t dugo

Ayaw munang maniwala

Bakit ba? Napakasama

nakakapanghina

Ngunit possible, bakit hindi?

Madalas talagang maging martir

ang mga dati nang bayani

Adya yata, sa UP ako dumaan pag-uwi

(Bilin ng asawa’y bumili ng lupa sa maghahalaman

sa C5.) Pagliko kanina sa University Avenue

lumingon sa kanan at tinanaw hanggang dulo

ang istatwang dipa’t tingala.

Sa ngayong naluluhang mata

dahil sa iyo, Titser Chad,

si Oble’y tumangkad pa yata.

–3:01 n.h.

25 Pebrero 2022

Lungsod Quezon