Panata ng Naiwang Panyapak

Ni Pia Montalban

Hindi na namin sila nasamahan

kahit amin nang nakasanayan

na hindi mag-iwanan

liban pahinga ang nananawagan.

Kasama nila kami sa mga pamayanan,

nakinig ng hinaing ng mga mamamayan,

nakilakbay sa mga mamamalakaya,

naging kaisa sa kanilang mga panawagan.

Subalit, nang gabing iyon, maulan

sa kalsada ng Manrique, iniwan

ng mga hiyaw na pumailanlang

sa pamayanan—ang aming paalamanan.

Tigalgal kaming mga naging piping saksi,

mga naiwang ulila sa may-ari at kapares,

mga walang buhay na bagay

pero punumpuno ng ingay.

Ituturo namin na may naganap na dahas,

na may naisakatuparang krimen.

Patunay na totoo ang pananakot at teror.

Kami ang nagpangalan sa mga biktima.

Kami na saksi ng sapilitang pagkawala,

nang marahas na hatakin

ng mga armadong lalaki

ang mga katawang may suot sa amin;

Na pinilit pang umakyat ng tarangkahan,

magmakaawa na masaklolohan;

magpumiglas sa tangkang pagpapatahimik,

magpakaladkad huwag lamang mabitbit.

Saksi kami sa kanilang mga bigat,

sa bawat hakbang nilang lapat,

sa bawat mithi nilang payak,

sa bawat pangarap nilang tiyak.

Hindi na namin sila nasamahan.

Hindi na namin sila nasamahan.

Susunduin na lamang namin ang hustisya,

hahanapin ang dalawang kasama.

= = = = = =

Sina Jhed Tamano at Jonila Castro.

Dinukot ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan sina Jhed Tamano at Jonila Castro, mga dating mag-aaral ng Bulacan State University noong ika-2 ng Setyembre, 2023. Sina Tamano at Castro ay mga organisador ng mga pamayanan sa Bataan at Bulacan na apektado ng sari-saring proyektong reklamasyon sa Manila Bay.