Hinggil sa pagtatanggal sa Filipino at Panitikan sa kolehiyo

“Ang pagtanggal sa Filipino at Panitikan sa Kolehiyo ay isang palatandaan na nakakaligtaan nila na ang edukasyon ng mga Pilipino ay ibinatay sa edukasyon ng mga kolonyalistang Amerikano.”—Dr. Bienvenido Lumbera, chairperson emeritus, Concerned Artists of the Philippines/Pambansang Alagad ng Sining

Image by the Concerned Artists of the Philippines