Hinggil sa pagpasa ng Charter Change/Con-Con sa Kamara

“Inuna na naman ng Kamara ang makasariling Charter Change ni Marcos. Walang benepisyo, bagkus ay pabigat lang ang dulot nito sa mamamayan. Gustong-gusto ng mga politijo ang term extension at pagbenta n gating ekonomiya sa mga dayuhan. Pagpapalala ito sa krisis ng bansa. Dapat na iprotesta ito ng mamamayan.”—Bagong Alyansang Makabayan [BAYAN]

(Image by Jo Maois D. Mamangun)