‘Tama na ang pambabarat sa mamamayan’

“Tama na ang pambabarat sa mamamayan, habang laging buhos ang pondo sa militar at sa mga gyera ni Duterte. Unahin ang serbisyo gaya ng edukasyon, hindi pasismo sa pangunguna ng NTF-ELCAC. Unahin ang ayuda, hindi CHA-CHA. Ito ang giit ng mga guro at ng mamamayan, at ‘yan ang dapat tugunan ng gobyerno.”Raymond Basilio, Secretary General, Alliance of Concerned Teachers