Konsolidasyon

Ni George Tumaob Calaor

Sa ngalan ng huwad na kooperatibismo at modernisasyon

trabaho, kabuhayan at buhay namin…

kapakanan at kinabukasan ng pamilya namin…

15 na araw na lang… iyon ang taning.

15 na araw na lang kaming kakain

at pagkatapos nito, ay wala rin kaming

maibabayad sa upa ng tinitir’han namin…

15 araw na lang na may liliwang

sa gabing kadiliman ay magngitngit

at wala na rin kaming pambayad sa kuryente

at sa init ay putik na manlalagkit ang buhay namin…

15 na araw na lang ang ihihinga namin

pagkat sa karukhaan at imbing gutom

kami ay buhay na ililibing.

Konsolidasyon ang tawag

sa konsolidadong pagsiil

at pagkitil sa buhay

at kabuhayan namin!

Konsolidasyon at sa lawak din

ng konsolidadong paglaban maipagtatanggol

ang katarungan at kabuhayan

pagkat ang mabuhay ay karapatan…

ituloy ang laban natin!