‘Maling-mali ang paratang ng NTF-ELCAC na kami ay terorista’

“Maling-mali ang paratang ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at ibang opisyal publiko na kami ay terorista. Ito ay labag sa karapatang pantao, labag sa sinumpaang mandato ng gobyerno sa mamamayan. Ang ganitong pananakot at pagsiil ay pagpapahamak sa aming women’s rights advocates, at pagkakait sa kababaihan na nangangailangan ng tulong at pag-agapay.” Joms Salvador, Secretary General, Gabriela