‘Mababang tingin ni Duterte sa kababaihan’

“Ayaw namin kay Duterte dahil sa hindi maganda at mababa niyang pagtingin sa kababaihan.”—Gert Libang, Vice-Chairperson, Gabriela