KURAP

Ni Ibarra Banaag

‘Wag kang kukurap,

dahil sa isang iglap,

bomba’y babagsak,

at ‘di mangingilag!

Ospital o iskwelahan,

palaruan o kabahayan,

lahat ng gumagalaw,

kahit sangol na tangan.

‘Wag nang manikluhod,

sa ganid at buktot!

‘di sapat manalangin,

upang pigilang lipulin.

Yaong mga pasimuno,

silang mga berdugo,

kilalang mang-uupat,

salapi lang ang hangad!

Kung sa lupang pangako,

ay bumabaha ng dugo,

huwad itong paraiso,

kundi isang henosidyo!

Kaya bawal kumurap,

hininga’y laging isalba,

upang huwag malasin,

na mundo ay lisanin.

Gawing ‘wag pumikit,

sa gitna ng hagupit,

sa halip ay pilitin,

bawiin ang sinungkit!

Sa dako ng madilim,

ng guho at panimdim,

mundo’y nagpupuyat,

mugto man ang ulirat!

Ang Gaza ay patunay,

barbarismo ay tunay,

lumalakad paatras,

ang lipunang naaagnas!

Marso 23, 2024