Huling Yakap ni Nanay Sonya

By Carlos Isagani T. Zarate

Namanhid na ang aking mga alaala:

mabilis na nag-agaw ang liwanag

at dilim sa aking gunita — sigaw

ng umalingawngaw na takot

at hambalos ng mainit na mga tingga!


Handa nang manibasib ang mga halimaw;

iwinawasiwas ang pabaong birtud ng poon!

Tanging sandata ay imbing mga kataga,

pananggalang ang mahigpit, mainit,

walang bitiw na mga yakap mo, Nanay!


Subalit sa pagitan ng isang kisapmata,

ang iyong mahigpit na yakap – ang tila pusod

na muling sa ati’y nag-ugnay, sa aki’y

nagbigay ng lakas at buhay — ay pinasabog

ng abuso, kahayupan at kalupitan!


Sa isang kisapmata, ang iyong humulagpos na yakap

at nabubuwal na hapong katawan aking nasilayan;

gusto kung sumigaw: ‘Wag mo akong bitawan, Nanay,

higpitan mo pa ang iyong mapag-aruga , mapag-adyang

mga yakap — labanan natin. Ang dilim!


caritaz. 21 disyembre 2020

(The poet is a third-term Bayan Muna Representative to the Philippine Congress)

Artwork by Aurelio Castro III (Used with permission)