Ang mga nagmamadaling patayin ang dyip

“Ang nagmamadaling patayin ang jeepney ay ‘di kahit kailan nakasakay ng jeep. Keber niya sa mga taong ito ang kabuhayan?”— Bibeth Orteza (actor, writer, artist)

Image by Jo Maois Mamangun