Posts

Si Ka Lito, lider manggagawa sa pantalan

Si Ka Lito Luces, 59 taong gulang at isa sa mga haligi ng kilusang paggawa sa pier sa North Harbor sa Maynila. Simula 1995 ay siya na ang tagapangulo ng unyon (PAMBATO-LAND-KMU) na nangunguna sa kanilang mga laban para sa karapatan at kagalingan.

Sa kabila nang matinding tanggalan dulot ng kontratwalisasyon sa mga manggagawa sa pier, patuloy silang nakikibaka para labanan ito.

Hiling din nila na maitaas pa ang kanilang sahod. Ang kasalukuyan na P537 kada araw ito ay katumbas lamang na halos P400 ayon kay Ka Lito.

Natapos man ang araw ng manggagawa noong Mayo 1., sigaw nila sa gubyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte na itaas ang sahod sa buong bansa at wakasan ang anumang porma ng kontraktwaliasyon. (Bidyo ni Joseph Cuevas/ Kodao)

KODAO ASKS: Ano ang masasabi mo sa pangako ni Duterte para sa mga manggagawa? (Mayo Uno 2019)

KODAO ASKS: Tinanong ng Kodao ang mga manggagawang lumahok sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa 2019 kung ano ang kanilang opinyon hinggil sa mga napakong pangako ni Duterte para sa kanilang sektor.

Employers can afford Php750 minimum wage—IBON

Employers can very well afford to raise the minimum wage to Php750 which only entails a small cut in their profits, research group IBON said.

The Rodrigo Duterte administration should support this hike which will help millions of Filipino households dependent on wages and salaries cope with the rising cost of goods and services, said the group.

Current minimum wages are far from IBON’s estimate of the family living wage (FLW) needed by a family of five.

The current minimum wage in the National Capital Region (NCR) of Php537 is already the highest in the country, but it is Php467 short of the Php1,004 FLW as of March 2019.

IBON said that raising the minimum wage to Php750 will significantly raise the incomes of Filipino workers.

The group’s computations also show that employers can afford to increase the minimum wage they pay to Php750.

In the NCR, raising the average daily basic pay (ADBP) of Php562 to Php750 will add Php4,095 to the monthly income and Php53,231 to the annual income (including 13th month pay) of employees.

IBON pointed out that this will only cost Php115 billion out of the Php1.17 trillion in profits of the 14,414 establishments in NCR, which is equivalent to just 9.8% of their profits.

Raising the ADBP of Php401 nationwide to Php750 will in turn add Php7,649 to employees’ monthly income and Php99,432 to their annual income (including 13th month pay).

This will cost the 35,835 establishments nationwide just Php465 billion or only 21.5% out of their Php2.16 trillion in profits, as per IBON computations.

The group stressed that meaningful wage hikes are doable if only companies were willing to accept a small cut in their profits.

IBON also pointed out that raising wages will not be inflationary if companies share a little more of their profits with workers instead of passing the wage hike on to consumers as higher prices.

These were estimated using the latest Annual Survey of Philippine Business and Industry (ASPBI) data of the Philippine Statistics Authority (PSA) for enterprises with 20 or more workers.

IBON however underscored that the government can help micro, small and medium enterprises afford the wage hike by providing them tax breaks and incentives, cheap credit, subsidized utilities, and technology and marketing support.

The growing productivity of Filipino workers is among the main drivers of economic growth and they deserve a significant wage increase, IBON said.

The richest individuals and biggest corporations in particular have more than enough for granting wage increase.

It is the government’s responsibility to ensure that workers get a fairer share of the gains from economic growth rather than have these gains concentrated in the hands of a few, concluded IBON.#

Workers left behind in growing economy under Duterte administration

Wages of workers in the National Capital Region (NCR) continue to fall even as their growing labor productivity drives economic growth under the Duterte government, research group IBON said.

The mandated minimum wage is not even keeping up with the rising cost of living for ordinary Filipinos, the group revealed, adding that keeping wages low distributes wealth unevenly and worsens inequality.

The Philippine economy is slowing but real gross domestic product (GDP) still grew 6.7% in 2017 and 6.2% in 2018.

The regional GDP of NCR grew 6.2% and 4.8% in that same period, registering a total increase of 11.3% between 2016 and 2018.

In NCR, this economic growth was most of all driven by rising labor productivity. Labor productivity in NCR, measured by regional GDP divided by total employed, increased from Php568,092 per worker in 2016 to Php640,125 in 2018 or a total increase of 12.7% between 2016 and 2018.

These are IBON estimates using the latest available data from the Philippine Statistics Authority (PSA).

Yet despite rising labor productivity, the NCR real minimum wage is actually falling under the Duterte administration.

Measured at constant 2012 prices, this fell from Php467 in July 2016 to just Php457 in March 2019.

The Php46 worth of wage hikes since 2016 have been more than off-set by inflation and the continually rising costs of goods and services especially last year.

IBON also pointed out that the wage gap, or the difference between the minimum wage and the family living wage (FLW), is growing wider under the Duterte administration.

The NCR nominal minimum wage of Php491 in July 2016 was only 54.6% of the Php900 FLW for a family of five at the time.

Today, the NCR minimum wage of Php537 is just 53.5% of the Php1,004 FLW for a family of five.

The wage gap is even wider for a family of six where the NCR minimum wage is just 44.6% of the required Php1,205 FLW.

The research group said that real wages falling even further behind economic growth is worsening the elitist and exclusionary character of the economy.

Moreover, improving labor productivity is not translating to benefits for the working people but is instead going to bloating corporate profits and oligarch wealth.

The people are left to struggle with the rising costs of their food and non-food needs.

IBON stressed that the Duterte government is very much in a position to change this situation.

Among the most important measures is ensuring sufficient incomes for workers by legislating a national minimum wage of Php750.

IBON’s estimates using the latest available data, for 2016, show that a Php750 minimum wage in NCR will only cost 9.8% of the profits of establishments and still leave them with Php1.17 trillion in profits.

The increase in welfare for millions of workers and their families will however be palpable.#

Si Ate Melod at ang patuloy na pakikibaka ng SUMIFRU workers

Si Ate Melody “Melod” Gumanoy, 43 taong gulang, ay isa sa mahigit 300 manggagawa ng Sumifru, isang Japanese company sa Mindanao na nag-eexport ng mga prutas. Nagtungo sa Maynila ang mga nagwewelgang manggagawa ng Sumifru upang ipanawagan ang pagpapatigil ng kontraktwalisasyon ng kumpanya.

Mahigit 23 taon nang manggagawa si Melod sa Sumifru. Siya rin ang secretary ng Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA-NAFLU-KMU). Nagsimulang magwelga ang mga manggagawa sa iba’t ibang planta ng Sumifru noong Oktubre 1, 2018, dahil ito sa pagmamatigas ng management ng kanilang kumpanya na gawin silang regular.

Sa kawalang suporta ng LGU sa kanilang lugar sa Compostela, Compostela Valley at patuloy na pandarahas sa kanila sa ilalim ng batas militar sa Mindanao, sa Maynila na nila ipinagpapatuloy ang kanilang laban. Isa lamang si Ate Melod sa marami pang kababaihang manggagawa na biktima ng hindi patas ang pagtrato, walang sapat na sahod at hanggang ngayon ay kontrakwal pa rin.

Patuloy na ipinaglalaban ng mga manggagawa ng Sumifru ang kanilang karapatan sa sapat na sahod, regularisasyon at pagkakaroon ng sapat at tamang benipisyo para sa mga kababaihan at matatanda. (Bidyo ni: Jo Maline D. Mamangun/ Kodao)

Kampuhan ng mga manggagawang agrikultural, dinepensahan ng kolektibong pagluluto

Ni Roge Gonzales

Nitong Pebrero 10 ng umaga, sa pangunguna ng Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (SAKA), inilunsad ang Luto! Laban! Sunday Cookout para sa NAMASUFA sa Liwasang Bonifacio, Maynila.

Tumungo ang mga artistang alyado ng SAKA at mga boluntaryo mula sa industriya ng sining, kultura, at kaalaman sa protest camp ng Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA), ang union ng mga manggagawang agrikultural na higit apat na buwan nang nakawelga sa plantasyon ng saging dahil ayaw iregularisa ng kumpanyang Hapones na Sumitomo Fruit Corporation o Sumifru.

Naglakbay pa mula sa Compostela Valley ang 350 sa mga unyonista upang kalampagin ang nagtutulog-tulugang Department of Labor and Employment pati ang Malacañang.

Ginanap ang salo-salo isang araw bago ang takdang police dispersal at ng Manila city government sa kampuhan.

Katambal ang mga iba pang organisasyon tulad ng Concerned Artists of the Philippines (CAP), Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), Amihan Federation of Peasant Women, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Anakpawis Partylist atbp., layunin ng Luto! Laban! na hikayatin ang mamamayan na palakasin ang panawagan sa regularisasyon ng Sumifru workers, ipagtanggol ang kanilang kampuhan mula sa banta ng clearing operations sa utos ng Manila City Hall, at itigil ng pangulo ang pagratsada sa land-use conversion na matapos magkait ng lupa sa magsasaka ay humahantong sa pang-aabuso sa mga manggagawa ng plantasyon.

Sa katunayan, tungo sa pagtatapos ng aktibidad ay dumami ang pulis na nagdulot ng pangamba sa mga welgista.

Nakaugat ang kanilang pangamba sa ilang beses na nilang naranasang dahas ng estado mula pa sa pagpapatupad ng batas militar ni Duterte sa Mindanao.

Ugnayan ng sining at produktong agrikultural

Liban sa pag-aalay ng tanghaliang crispy tawilis, minced pork with basil, at talbos ng kamote salad ng ihinanda ng mga boluntaryo kasama ng mismong mga unyonista, dalawang palihan ang isinagawa sa protest camp.

Habang abala ang ilan sa pagluluto habang nagtatalakayan, ang mga anak ng Sumifru workers at volunteers (edad 5-8) ay nagsanay sa pagguhit samantalang ang mga manggagawa (edad 20-35) naman ay lumahok sa isang writing workshop.

Nagkaroon din ng mabilisang live sketch session ang ilang visual artist sa gitna ng kampuhan tampok ang kalihim ng unyon habang siya’y nagbabahagi ng mga karanasan.

Ang Liwasang Bonifacio ay naging lunsaran sa pagbabahaginan ng kaalaman at karanasan.

Ang drawing workshop ng mga bata ay uminog sa prompt na “pangungulila sa tahanan”, kung saan sa proseso ng pagtuturo sa mga musmos sa pagguhit ng basic shapes at pagkukulay ay ipinatimo sa kanila ang halaga ng pagbabalik-tanaw sa nakagisnan nilang buhay sa kanayunan na ibang-iba sa lungsod kung saan sila nagkakampuhan.

Mainam itong paraan upang sa maagang kamulatan ay di lamang maipakilala sa kanila ang sining ng pagguhit kundi maipaunawa rin ang ipinaglalaban ng kanilang mga magulang at mabigyan din ng oras ang kanilang mga magulang na makibahagi sa mga aktibidad nang hindi pinuproblema ang mga bata.

Karamihan sa mga iginuhit ng mga bata ay mga eksena ng kanilang pamumuhay sa bukid.

Samantala, nagbukas ang writing workshop sa pakikipagtalakayan ng mga volunteer sa Sumifru workers hinggil sa kung ano ang espesyal na ulam na kanilang hinahanda kapag dumating ang suweldo.

Nailahad ang simpleng pamumuhay ng mga manggagawa sa pagsasabing adobong manok/baboy, sinigang, at sinabawang gulay ang madalas nilang ihanda kapag may pera.

Kasama rin sa talakayan ang halaga ng kanilang produktong agrikultural na isang esensiyal na sangkap sa merkado at ekonomiya ng mundo (e.g., banana chips, halo-halo, ketchup, harina, cereals, feeds, at marami pang iba.)

Sumunod na ibinahagi ng mga manggagawa ang buong proseso at panahon ng paglikha ng produktong saging.

Sa diskusyon, lumitaw na may dalawang pangunahing pagkakahati ang proseso ng kanilang paglikha: sa “erya” o lupang sakahan, at sa planta.

Umaabot sa halos labing-isang buwan mula sa pagbubungkal, pagtatanim, pagpapalago, pag-ani tungong packaging at quality control upang makapagluwal ng export-grade na Cavendish na saging sa mga bansang Japan, Korea, China, New Zealand, Singapore, at Middle East.

Metikuluso ang proseso ng kanilang paggawa sapagkat kakailanganin pa ng tamang “calibration” ng sukat at kalidad ng mga saging (na kinaklasipika nila sa “small hands” at “big hands”). Sa kalkulasyon ng UMA, binabarat ng Sumifru ang mga manggagawa nito sa pagbibigay lamang ng P365 na arawang sahod.

Samantala, sa barat na halagang P15.75 lamang binibili ang kanilang produkto kada kilo mula sa kinontratang grower. Pero ibinebenta ito sa labas ng bansa sa halagang P212.63 kada kilo ng saging. Sa bawat ektarya ng plantasyon ng saging, tinatayang kumikita ang kumpanyang Hapones ng dagdag P18 milyon kada taon.

Isinalaysay din ng mga manggagawa ang kanilang mga saloobin hinggil sa nangyaring marahas na dispersal sa pitong strike camps sa Compostela Valley noong Oktubre 11 at ang pagpaslang ng mga militar at pulis ng kumpanya kay Danny Boy Bautista noong Oktubre 31.

Si Bautista ay isa sa mga pangunahing nagtaguyod mula noong pumutok ang welga noong Oktubre 1. Sinundan pa ito ng panununog sa kanilang union office noong Nobyembre 30 at ang intensipikasyon ng surveillance at harassment mula sa mga militar.

Hindi nakapagtataka kung gayon na natutulak ang mga manggagawa na tahasang lumaban at manindigan sapagkat maging ang payapang pamumuhay na kanilang hinahangad sa Compostela Valley ay ipinagkakait sa kanila ng estado.

Sa alab ng pakikiisa ng iba’t ibang sektor

Matapos ang masayang salo-salo sa pananghalian at kuwentuhan, nagtipon ang lahat upang maglunsad ng pangkulturang programa.

Nakiisa ang mga estudyante at guro ng Polytechnic University of the Philippines, Emilio Aguinaldo College, at UP Los Baños. Tumugtog ang mga musikerong sina Alyana Cabral, Mara Marasigan, at The General Strike. Sa saliw ng makabayang himig at mga mensahe ng pakikiisa mula sa mga kinatawan ng iba’t ibang sektor, naging solido ang hanay at diwa ng sama-samang tanggulan para sa Sumifru workers.

Naging tampok din ang pagtatanghal ng Sining Obrero, ang grupong pangkultura ng NAMASUFA, na inawit ang kanilang orihinal na komposisyon (Padayon, gihapon ang welga sa ComVal!) na punumpuno ng dagundong ng tapang na ipanalo ang welga sa kabila ng pangil ng pasismo.

Naging marubdob din ang pagbasa ng mga manggagawa sa kanilang obra, mga monologue, sa writing workshop.

Saad ni Justy, 25, limang taon nang packer sa plant 220 ng Sumifru, “Hindi po madali ang kalagayan ko doon sa Mindanao dahil sa martial law. Bilang isang manggagawa ay natapakan po ang aking karapatan na ibigay ang dapat sa akin. Hindi rin madali na gumising nang madaling araw upang magtrabaho tapos hindi ka pala makapasok dahil sobra na daw o over-manning. Hindi madali kapag walang katiyakan ang ganitong sistema o porma ng tinatawag na kontraktwal.”

Tagumpay ng sama-samang pagkilos

Sa pagsasara ng programa, ipinaalala ni Lisa Ito, secretary general ng CAP, na ang sitwasyon ng Sumifru workers ay nangyayari sa buong bansa. Sunod-sunod ang mga trahedyang ipinapataw ng gobyerno kamakailan sa mga maralitang manggagawa at magbubukid. Aniya, lalo pa’t hindi nakikita sa mass media ang buong kuwento ng pakikibaka ng Sumifru workers, napapanahon at nararapat ang mga pagtitipon tulad ng Luto! Laban! upang magkaroon ng boses ang mga api.

Kinabukasan ng Luto! Laban!, dalawang linggong palugit ang naipanalo ng kolektibong pagtatanggol ng NAMASUFA’t mga tagasuporta nito para manatili ang protest camp sa Liwasang Bonifacio.

Sa pahayag ng UMA, ang extension nakuha ng unyon mula sa city hall ay “bunga ng pinagsamang lakas ng manggagawa at iba’t ibang sektor na sumusuporta at naninindigan para sa kanila.”

Lalong umiigting kung gayon ang pangangailangan na makipamuhay ang mga estudyante, guro, empleyado, lalo na ang mga manggagawang pangkultura, at sa sama-samang tanggulan para sa Sumifru workers, maisulong ang makatarungang panawagan para sa sahod, benepisyo, at regular na trabaho. #

IBON — Php238 NCR wage hike doable without worsening inflation

As the Metro Manila regional wage board deliberates a minimum wage hike for later this month, research group IBON said that a much-needed Php238 minimum wage increase is possible and need not be inflationary.

Millions of Filipino workers including in the National Capital Region (NCR) are burdened by high prices of goods and services.

The group said that the wage hike is possible and will not be inflationary if only companies are willing to take a small cut in their profits.

The government can meanwhile support smaller establishments to be able to afford the wage increase.

The purchasing power of poor and middle income households in NCR is eroding due to high inflation this year on top of the accumulated erosion from inflation in previous years.

At the national level, IBON estimates that the country’s poorest 14 million households have already lost anywhere from Php1,800 to Php4,725 cumulatively from January to September this year because of inflation.

The erosion in purchasing power in NCR is likely to be even greater. Monthly inflation in the first nine months of the year averages 5.0 percent nationwide but is higher at 5.6% percent in NCR.

IBON said that NCR firms have more than enough profits to support a Php238 minimum wage hike.

The latest data from the Philippine Statistics Authority’s (PSA) Annual Survey of Philippine Business and Industry (ASPBI) reports that NCR firms (with 20 and over employees) had combined profits of Php903 billion in 2015 while giving an average daily basic pay (ADBP) of Php530.

Using ADBP as a proxy for workers’ wages, raising the NCR minimum wage to Php750 and ensuring that workers get this will cost just Php132 billion which is just 14.6 percent of their profits.

In effect, NCR firms can pay the Php750 minimum wage and not have to pass this on to consumers as higher prices if they accept a slight cut in their profits.

Large corporations can readily give this substantial wage hike, said the group, but government should ensure assistance to micro, small and medium enterprises (MSMEs) so that they can afford this.

This can come in the form of tax breaks and incentives, cheap credit, subsidized fuel and utilities, and technology and marketing support, among others.

IBON added that the large wage hike is also justified by growing worker productivity.

Between 2009 and 2017, labor productivity in NCR grew by 35 percent from Php456,059 per worker to Php614,297.

However, that same period, the real value of the mandated minimum wage only increased by 11 percent and of ADBP by 16 percent, both measured in real terms at constant 2012 prices.

This implies that a large part of productivity gains go to employers as profits rather than to workers as higher wages.

IBON stressed that it is more urgent than ever in these times of economic crisis for the government to ensure the poorest working class Filipinos do not suffer needlessly and for those with the capacity to adjust, such as enterprises and the wealthy, to contribute to a more equitable economy. #

JoMag: ‘I was surprised, shocked’

Department of Labor and Employment undersecretary Joel Maglunsod said he did not receive notice of his dismissal before President Rodrigo Duterte made the announcement in a speech Tuesday in Catarman, Northern Samar.

“I was surprised, shocked even,” Maglunsod told Kodao, adding he only learned of the President’s statement when he opened his mobile phone after conducting two meetings Wednesday morning.

“Many journalists have sent me messages about PRRDs statement and that was how I learned about it,” Maglunsod said.

Duterte said he fired Maglunsod because of his association with the militant Kilusang Mayo Uno (KMU) the President alleged was responsible for the upsurge in labor strikes throughout the country.

[Si] Joel Maglunsod, pinaalis ko. Pinagbigyan ko sila noong bago ako  kasi gusto ko nandoon sila sa opisina, Joel Maglunsod, sila lahat,” Duterte said.

(What went before: Labor movement hails, welcomes back ‘JoMag‘)

Maglunsod said he immediately went back to the DOLE offices in Intramuros Wednesday afternoon to consult with labor and employment secretary Silvestre Bello III and other department officials.

“They too were surprised,” Maglunsod revealed.

Maglunsod said Bello asked him to “stay put” until Monday. “He told me he (Bello) will be able to know more in Monday when he meets the President during their Cabinet meeting,” Maglunsod said.

The beleaguered official also told Kodao that he called up special presidential assistant Christopher “Bong” Go to request for a meeting with Duterte.

“He said he will ask the President (about my request),” Maglunsod said.

Maglunsod, who also hails from Davao City, said he considered Duterte his friend but felt it would have been better for him if the President told him directly about his decision before the public announcement.

“But it is his prerogative as the President and appointing power,” Maglunsod said.

He added he is ready to leave his post.

“But I hold my head high. I can categorically say I did my best in performing DOLE’s mandate. I have been fair, even to the employers. I always told them that we only need to follow the law,” he said.

The country’s major labor federations, including the KMU, the Association of Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines, Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, and Nagkaisa Labor Coalition unanimously defended Maglunsod as the official who consistently “bridged the ‘gap of trust’ between organized labor and the department by personally acting on complaints and facing mass actions of workers at the DOLE office in Intramuros.”

“I am grateful to the labor federations who expressed support. I have not had the chance to send them messages yet, but I thank them for validating my work as DOLE undersecretary,” Maglunsod said. # (Raymund B. Villanueva)

Labor movement hails, welcomes back ‘JoMag’

Never has a Department of Labor and Employment (DOLE) official been unanimously hailed and defended by the labor movement as Joel Maglunsod.

As when they issued a joint manifesto against labor-only contracting last year and jointly commemorated International Labor Day in May 1 this year, the country’s major labor groups were again united, this time in defending the official they fondly call “JoMag”.

They said President Rodrigo Duterte made a mistake when he fired Maglunsod.

The last prominent Leftist in the Rodrigo Duterte regime was unceremoniously fired by President Rodrigo Duterte in a speech before soldiers in Camp Sumuroy in Catarman, Northern Samar Tuesday, October 2.

[Si] Joel Maglunsod, pinaalis ko. Pinagbigyan ko sila noong bago ako  kasi gusto ko nandoon sila sa opisina, Joel Maglunsod, sila lahat,” Duterte said, adding the Kilusang Mayo Uno (KMU) that Maglunsod served as vice president for Mindanao and national secretary general is “paralyzing the economy” with labor strikes.

The labor movement, however, defended Maglunsod once again.

“Maglunsod has worked for the mass inspection of violations on labor only contracting and other labor standards and occupational health and safety violations that resulted in favorable orders and decisions. Workers are eager to welcome back Ka Jomag in the picket-lines and marches and take part in the growing workers’ movement against Duterte’s anti-worker and tyrannical rule,” KMU chairperson Elmer Labog said in a statement.

Nagkakaisa Labor Coalition’s Rene Magtubo for his part said “President Duterte has made a major mistake in dismissing the services of Usec Jomag at the DOLE only to heed the advice of the military and anti-worker elements of his administration.”

“In his short stint as undersecretary of labor for industrial relations, he has bridged the “gap of trust” between organized labor and the department by personally acting on complaints and facing mass actions of workers at the DOLE office in Intramuros,” Magtubo added.

The Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro) for its part said it was wrong for Duterte to fire Maglunsod over the escalating labor unrest in the country, adding the official was labor’s closest ally in the DOLE.

“Ironically, the labor unrest now spooking employers and even the military was largely caused by Mr. Duterte’s failure to live up to his promise of ending contractualization,” Sentro leader Josua Mata said.

“Obviously, Usec JoeMag is being sacrificed to prop up the sagging image of Mr. Duterte,” Mata added.

Even the Association of Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) hailed Maglunsod’s achievements sa labor undersecretary.

“Jomag was always ready to listen and work out solutions to workers in trouble with their employers,” ALU-TUCP spokesperson Alan Tanjusay said.

“Jomag was the key DOLE official in helping move the very important security of tenure bill. He was also a key DOLE official in regularizing thousands of ‘endo’ (contractual) workers become regular workers,” Tanjusay explained.

Maglunsod, along with former social work and development secretary Judy Taguiwalo, agrarian reform secretary Rafael Mariano, anti-poverty commission lead convenor Liza Maza, and urban poor commission chairperson Terry Ridon were known progressives appointed to high positions in the Duterte Cabinet when he won the presidency in 2016.

He was a KMU member in Davao City who rose to become its chapter president eventually becoming its national secretary general for many years. Prior to being appointed to the DOLE, he was KMU vice president for political and external affairs.

He also served as Anakpawis Representative to Congress where he once grabbed news headlines when refused entry through the members’ gate because the guards saw him alight from a jeepney.

KMU’s Labog said that workers are eager to welcome back Ka Jomag in the picket-lines and marches and take part in the growing workers’ movement against Duterte’s anti-worker and tyrannical rule.

Both Maglunsod and the DOLE have yet to reply to Kodao’s request for statements. # (Raymund B. Villanueva)

Mga manggagawa, nagmartsa sa Araw ng mga Bayani

Nagsama-sama ang libu-libong manggagawa sa Araw ng mga Bayani sa tinaguriang nilang “Martsa ng Manggagawa” noong Agosto 27 mula Welcome Rotonda hanggang sa Mendiola sa Maynila.

Panawagan nila na itigil na ang kontraktwalisasyon sa paggawa, ipatupad ang pambansang minimum na sahod na P750, at wakasan ang iba pang porma ng pagsasamantala sa manggagawa.

Ayon sa Kilos na Manggagawa (KnM), sa nakalipas na dalawang taon, umabot na sa 40 milyon na manggagawa sa buong bansa ay kontraktwal.

Karamihan sa mga ito ay nasa sektor ng manupaktura at serbisyo na tumatanggap din nang napakababang sahod o mas mababa pa sa minimum na sahod.

Isang halimbawa dito ay sa Southern Tagalog na umabot sa mahigit 20,000 ang kontraktwal.

Dagdag pasakit din sa mga manggagawa ang mga patakaran na ipinataw nang gubyernong Rodrigo Duterte tulad ng Department Order 174 at Executive Order 51 na sa katunayan ay nagpapatindi lamang ng iskemang endo.

Dagdag pa nang KnM, malaking dagok din ang TRAIN law na siyang bumubutas sa bulsa at kita ng mga manggagawa.

Habang binabarat ang sahod, patuloy naman na pinahihirapan ang mamamayan sa mga dagdag bayarin at buwis.

Binigyang-pugay din nila ang mga manggagawa na siyang tunay na bayani at tagalikha ng yaman.

Malaking hamon naman sa mga manggagawa na labanan ang tumitinding atake sa mga manggagawa kagaya nang pambubuwag sa mga unyon, pagpaslang at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso sa mga lider unyonista. # (Ulat at bidyo ni Joseph Cuevas)