Radio

ka rey 1

KMP @ 30

PAGBATI SA IKA-30 ANIBERSARYO NG KILUSANG MAGBUBUKOD NG PILIPINAS Hulyo…