‘We are stuck doon pa lang sa identification’

“Tama naman po yung sinasabi ng DOH, yung general goal ng IATF — ‘Identify, Isolate, Treat’. Kaya lang po, doon palang sa first step na ‘Identify’, nagkakaproblema na tayo — sino yung i-na-identify natin, paano natin sila i-a-identify, [at] ano ang gagamitin para i-identify. Sa kalagayang ito, we are stuck doon pa lang sa identification.”

Dr. Geneve Rivera – Reyes
Secretary-General, Health Action for Human Rights

Jo Maline Mamangun