Posts

Groups accuse Marcos Jr. admin of having worse desaperacidos record than Duterte

An international group on human rights in the Philippines accused the Ferdinand Marcos Jr. administration of having a worse record on forcible disappearances than the previous Rodrigo Duterte government.

The International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) said the Marcos Jr. government continues the “brazen violation” of human rights carried by the previous regime as it called for the surfacing of two activists reportedly abducted in Gonzaga, Cagayan last May 16.

ICHRP said peasant and youth organizers Michael Cedrick Casaño and Patricia Nicole Cierva are alleged to have been abducted by the 501st Infantry Brigade of the Philippine Army and demanded their surfacing this week as the world marks International Week of the Disappeared.

“[ICHRP] demands an end to the reign of terror on political dissent, and calls for the immediate surfacing of all activists who have been forcibly disappeared by state forces,” ICHRP Chairperson Peter Murphy said.

Who are the victims?

Patricia Cierva was a former University of the Philippines-Manila leader and Kabataan Party chairperson for the National Capital Region in 2018. She conducted her Development Studies practicum in Cagayan in 2019 and went back to the province to assist farming communities.

Cedrick Casaño meanwhile is a former philosophy student at the Polytechnic University of the Philippines and is an active campaigner for the “Green Platform” in Cagayan against magnetite sand mining operations. Said operations were damaging the environment that would result to food insecurity and biodiversity loss, the ICHRP said.

Casaño and Cierva are reportedly the 9th and 10 victims of enforced disappearance under the Marcos Jr. administration.

Ninth and 10th Desaperacidos under Bongbong Marcos Patricia Cierva (left) and Cedrick Casaño.
(Northern Dispatch composite image)

ICHRP said the reported incidents of enforced disappearance are alarming and seem to be the trend under the Marcos Jr. government, citing two other Northern Luzon activists Gene Roz “Bazoo” de Jesus and Dexter Capuyan who also went missing since April 28 and last seen in Taytay, Rizal.

Local human rights organization Karapatan also lists Gabriela activists Ma. Elena Pampoza and Elgene Mungcal, National Democratic Front of the Philippines consultant Ariel Badiang, Negros peasant organizer Leonardo Sermona, Renel Delos Santos, Denald Laloy Mialen and Lyn Grace Martullinas as “desaperacidos” or abductees by state forces.

Ignoring its own laws

Karapatan in a statement marking International Week of the Disappeared said state forces ignore human rights laws such as Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act that has been enacted in 2012.

“Despite such a law, enforced disappearances have, in fact, emerged as a troubling hallmark of the Ferdinand Marcos Jr. regime, with a growing number of cases reported within a short span of time,” the group said.

In a mere 10-month period, there have been nine victims of enforced disappearances under the current regime, already constituting 45% of the Duterte regime’s six-year record of 20 cases. Five of the nine victims went missing in the month of April 2023, Karapatan said in its May 26 statement.

Casaño and Cervia bring the number of cases to 11 reported enforced disappearances, or 55% if compared to the Duterte administration’s total of 20.

Karapatan has documented 206 missing under Gloria Macapagal-Arroyo’s nine-year rule, 29 under the Benigno Aquino III regime and 20 under Duterte.

The website desaperacidos.org lists 1,600 forcibly disappeared under the president’s father Ferdinand Sr.’s dictatorship in the 1960s to the 1980s, “none of (whom) has ever been found.”

“Still another statistic identifies the Philippines as one of the 26 countries worldwide with the highest number of cases of enforced disappearances from 1980 to 2009, with as many as 780 documented instances, surpassing countries like Iran (532), Lebanon (320) and Honduras (207),” Karapatan added.

“The spate of Enforced Disappearances during this first 11 months of President Ferdinand Marcos Jr. is a full proof that the lives of Filipino community activists are at stake,” Murphy said.

ICHRP added that the Philippine Government refuses to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED), one of the recommendations by several United Nations member states including Japan, France, Denmark, Italy and Brazil during the Universal Periodic Review in 2022 in Geneva Switzerland last November.

“The Philippine government must surface the disappeared, and ratify and comply with ICPPED”, Murphy said. # (Raymund B. Villanueva)

We keep the lights on

(A Poem for Dexter’s and Bazoo’s mothers for Mothers’ Day)

By Luchie Maranan

Remember when they were tiny

And afraid of the dark?

We took their hands

And brought them

To where it was bright.

When there was thunder

That frightened them

We held them close

So our heartbeat would calm them.

When they got bigger

And wise and bolder,

It worried us when they

Didn’t come home

When it grew darker.

And then they took journeys

On their own

Because we taught them

To be worthy for others,

To be for the common good.

Our nights were restless

With thoughts of them.

But we trust the roads

They’ve taken and

Homes that took them in

Away from danger.

Now it’s too dark to see

And our hearts are heavy,

Their absence pierces

So sharply

We weep in agony.

But the search is far and wide

And we are mothers

Keeping our lights on,

Flashing the brightest

Of hope that can reach

The dimmest corner.

We weep in the direst

Of moments but

Steel ourselves to

Defy the shadows.

We pray as the child in us

Once prayed for the best wish

We could ever have.

They must find their

Way back to us,

And be soothed with

The beating of our hearts.

Para kay Karen at Sherlyn

Ni Ma. Cristina Guevarra

(Ang may akda ay noon pang 2019 nagtapos sa kursong Library and Information Science sa Unibersidad ng Pilipinas. Si Giba Guevarra ay isang tagapatanggol ng karapatang tao. Itong sanaysay na ito ay ipinangako niya noon hinggil sa kanyang pagtatapos at ang papel ng mga desaperasido at kapwa ni Iskolar ng Bayan na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Ang dalawa ay dinukot ng mga sundalo ng Philippine Army sa ilalim ng kriminal na retiradong si Jovito Palparan noong Hunyo 26, 2006.)

Pababa na ang eroplano sa runway nang tanungin ko sa kasama ko, “Ano ang dadalhin ko sa makalawa? PPs (political prisoners) na lang?” Pagkatapos naisip ko, paano ko dadalhin iyong napakaraming placard?

Pero kailangang may dalhin ako, na partikular na panawagang HR (human rights). Kasi iyong mga mas bata, sigurado mayroon nang tungkol sa edukasyon, sa imperyalismo, sa pasistang rehimen, sa “Serve the People.”

“Dalhin mo sina Karen at Sherlyn, mga desap(arecido),” sagot ng kasama. Inasahan ko pa na sumang-ayon siya sa akin dahil asawa siya ng PP. Pero sabi niya, may ibang pagkakataon pa para itampok ang mga PPs. At natatangi ang araw na iyon – sa akin, sa kanilang dalawa, sa UP.

Kasabay ng pag-igtad ng eroplano, tumalon ang puso ko. “Hala, nakakaiyak naman iyon. Pero oo nga, ‘no!” Ilang araw lang bago iyon, June 26, inalala ang ika-13 taong pagkawala nila (ngayon ay ika-15 taon na). Tahimik ko silang inalala nang araw na iyon, samantalang nakikibalita sa tinakbo ng aktibidad sa UP. Tulad ng dati, nandoon ang dalawang nanay. Wala akong matandaang taon na pumalya sila sa mga aktibidad para umalala, at manawagan ng “Ilitaw!” at “Hustisya!”

Kinabukasan, nag-text ako sa dalawang nanay. “’Nay Coni (Empeño) at ‘Nay Linda (Cadapan), graduation po bukas sa UP. Magma-martsa po ako. Hihilingin ko po sana na kayo ang sumama sa akin. Para sa inyo ito at kina Karen at Sherlyn. Kaya lang umaga po ang graduation, 6am assembly. Kaya niyo po kaya makapunta, kung manggaling pa kayong malayo?”

Hindi sila nag-reply sa text. Nagsitawag sila. Anong oras daw, aalis sila ng hatinggabi, ng madaling araw. Doon na ika ko kami magkita sa Quezon Hall.

Alam ng maraming malapit na kaibigan kung gaano ako katagal “nagsikap” makatapos. “Nagsikap” dahil hindi naman miminsang binitiwan, binalikan, sinukuan, sinubukan ulit. Maraming dahilan at iba’t ibang sirkunstansya. Siguro, maraming aktibista na rin ang dumaan sa ganoon ding tunggalian sa sarili. Uunahin ko pa ba ang diploma, samantalang ang daming gawaing dapat gawin? Hahanapan ka ba ng masa ng transcript mo kapag nakipamuhay ka sa kanila?

Si Giba, hawak ang placard para kina Sherlyn Cadapan at Karen Empeno.

Sa kabilang banda, hindi ko rin itatapon ang maraming natutunan sa maraming maraming klaseng pinasukan, ipinasa man o hindi. Mula sa unang kolehiyo sa Mass Communication, sa gusaling katanawan lang ng Oblation, hanggang sa munting kolehiyo sa ikatlong palapag ng Main Library (pero ikalimang palapag ang katumbas ng taas ng hagdan) kung saan naroon naman ang orihinal na rebulto ng Oblation. Dito sa huli, walang alinlangan akong kinanlong, ginabayan, tinuruan at itinawid (may diin sa huling salita) ng mga guro at mga kawani. Laluna, bukod sa marami ay halos kaedad ko na, ay katalakayan ko hindi lang kung LC ba o DDC, mga catalog at abstract, sa respect des fonds at provenance, records at archives, kundi pati na sa mga pinagka-kaabalahan sa mas malaking oras kapag hindi nila ako nakikita sa kolehiyo.

At dahil nga sa tagal, sa hindi pang-”honor and excellence” na academic record, naisip ko ring huwag nang dumalo sa graduation. Alanganin at mahihirapan din kasing dumalo ang mga kapamilya ko. Kahit na ang mga mahalagang tao sa akin na gusto ko sanang naroon ay hindi rin pwede. Sabi ko, iuuwi ko na lang ang mga katibayan at kwento – may graduation picture naman na ako, may hardbound thesis, at may mga katibayang papel.

Pero tumama nga rin sa akin, dadalo ako hindi lang bilang ako, bagay na laging itinuturo at pinapaalala sa mga aktibista – na hindi lang tayo ito, sa anumang bagay na sinasabi o ginagawa natin. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ito.

Bago ito, may college graduation nang idinaos ang kolehiyo namin. Biruan pa doon, huwag pa raw kaming pakasisiguro dahil baka ilang araw pagkatapos nito, may mga kulang pa kaming requirement. Ano pa nga ba, isa ako sa mga pinagpawisan ang dean namin na matagal na ngang kasama sa candidates for graduation, pero may hinahanap pa ring nawawalang grade sheet, class card (tapos walang online records!), kasama na ang tumbasan ng mga subject sa luma at bagong curriculum.

Si Giba sa kanyang pagtatapos.

Pero noong bisperas ng university graduation, iba na ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, kasama ko ang dalawang nanay ng dalawang nawawalang estudyante ng UP. Pakisabi naman kay Chancellor, para ma-recognize naman sila. Dala ko rin ang placard nila.

Nag-motor lang ako papunta ng UP kinaumagahan, kahit naka-bestida at may dala pang parang shopping bag kung saan nakalagay ang mga placard. Kasama ng mga placard ang nakatuping sablay na hiniram lang din. Nandoon na ang dalawang nanay, nagpapapasok na daw sa Amphitheater grounds. Naghahanap pa ng pass ang mga ushers, sabi ko wala, basta sila ang kasama ko. Mahigpit ang hawak ko sa mga placard, inaalala ko baka sitahin. Huling hirit ko na ito, papayag pa ba ako na makumpiska o ipagbawal ito?

Humahangos na ako papunta sa upuan sa linya ng kolehiyo namin: School of Library and Information Studies. Kumakaway ang college secretary namin, at may sinasabi pero di ko naiintindihan. Kumaway at ngumiti na lang din ako. Iyon pala, binanggit na ako ni Chancellor sa programa. At binanggit din ang dalawang nanay, at ang mga pangalan nila Karen at Sherlyn. May konting hiyawan akong narinig mula sa audience. Napangiti ako, kilala pa sila ng henerasyon ngayon ng mga estudyante.

Abala ako sa pagpupunas ng pawis (nakapulbos na nga lang, humulas pa), nang lapitan ako ng isang graduate din, “Ate, anong oras ang lightning rally?” Hindi ko alam, sabi ko. Basta may hudyat na lang iyan. Sa loob-loob ko, lokong bata ito, porke matanda ako dito mukha akong command? Natawa ako sa sarili, nakita nga kasi ang mga placard. Patuloy akong nakinig sa programa.

Ang sabi ko sa dalawang nanay, maupo na lang sa gilid kung nasaan ang mga magulang, kaanak. Hindi ko na rin alam saan sila pumwesto. Maya-maya, may sumigaw na ng “Iskolar ng bayan, ngayon ay lumalaban!” Tumayo na ako at mabilis na lumakad papunta sa harapan, bitbit ang mga placard – dalawang larawang nakangiti nila Karen at Sherlyn na may salitang “Ilitaw!” Napuno na ang harapan ng mga graduate na may mga bandila, placard, streamer. Natatangi ang litrato nilang dalawa.

Biglang sumulpot ang dalawang nanay, nakisigaw at nagtaas ng kamao kasama namin. May dala rin silang litrato nina Karen at She. Iyong kay Karen, iyong graduation picture niya na naka-tibak (aktibista) outfit. Sinimulan nang awitin ang UP Naming Mahal. Nagbara na ang lalamunan ko.

Pinalibutan ng mga batang graduate ang dalawang nanay pagkatapos umawit, maraming yumayakap, nagpapakuha ng litrato. Tuwang-tuwa ang mga magulang. Di nga raw sila nakatiis at tumakbo nang makita na may aksyon pala sa pagtatapos ng graduation. Bumati rin ng “congratulations” sa iba pang estudyanteng nagsipagtapos.

“Para na rin silang nag-graduate,” sabi ng dalawang masayang nanay sa akin. Walang kasing-tingkad ang sunflowers nang araw na iyon sa University Avenue, gayundin ang mga larawan nilang nakangiti.

Ika nga nila, may simula sa bawat pagtatapos. Dahil hindi natatapos ang mga paglabag sa karapatang pantao, at nananatiling makatwiran ang pakikibaka. Para sa mga hamon sa bawat araw na darating pa, dito tayo magsimula. #

Ang mga larawang ginamit ay kuha nina Ramon Ramirez at Efren Ricalde.

Pagtatakip ng gubyerno sa paglabag ng karapatang pantao, kinondena

Sa pagharap ng ilang representante ng gubyerno, militar at pulis sa isinasagawang public inquiry ng Commission on Human Rights (CHR), nagdaos ng kilos protesta ang mga human rights advocates sa pangunguna ng KARAPATAN National upang pabulaanan ang pagtatakip ng pamahalaan sa maraming paglabag sa karapatang pantao sa bansa. (Arrem Alcaraz/Kodao)

Commission on Human Rights, Quezon City

September 12, 2019

Araw ng mga Desaparecido ginunita sa isang pagtitipon

Muling inalala ng mga kaanak at grupong Desaparecidos ang International Day of the Disappeared sa isang pagtitipon sa Our Mother of Perpetual Help Church sa Baclaran, Parañaque City noong Agosto 30. Sigaw nila ang patuloy na katarungan sa mga biktima ng sapilitang pagkawala.

Sumulat sila kay United Nations Human Rights High Commissioner Michelle Bachelet upang humingi ng tulong sa kaso ng mga desaparecido sa bansa. Si Bachelet ay dating political prisoner sa Chile at lumaban sa gobyernong Pinochet noong dekada 70.

Umapela rin sila sa gobyerno ni Pangulong Duterte na huwag tanggalin ang mahigit 600 kaso ng desaparecidos na nakatala ngayon sa UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance.

Music: News Background / Bidyo ni: Joseph Cuevas/ Kodao

Walang puntod

ni JL Burgos

Nais ko ring maglinis ng puntod katulad ninyo.
Makihalubilo sa mga kamag anak
habang inaalala ang mga panahong magkasama
ng nasa puntod na binisita.

Nais ko ring magalay ng bulaklak sa nitso.
alam kong kakaiba ang hiling ko
di katulad ng karamihan na hangga’t maari
ay walang nitsong pupuntahan.

Nais ko ring magtirik ng kandila
habang tumutulo ang luha sa lupa.
Pero wala ako/kaming puntod,
pinagkakait ang panahong magluksa.

Kadalasan ang puntod
ang sinasabing katapusan.
Pero minsan sa aming walang puntod
ang nitso ang simula ng katarungan.

Kami ay walang puntod.

-November 1

(Pasintabi kay Ipe Soco na may kahintulad na pamagat na tula. Dinukot ng mga militar ang nanay ni Ipe. Katulad ng kapatid kong dinukot na hanggang sa kasaluluyan ay di pa rin natatagpuan)

Abandoned Mount Samat Military Camp Yields Bones, Evidence; Quest for Justice Continues

This article is republished in light of the conviction of retired Philippine Army Major General Jovito S. Palparan by the Branch 15 of the Malolos Regional Trial Court yesterday for the kidnapping and serious illegal detention of missing University of the Philippines students Sherlyn Cadapan and Karen Empeno. The testimony of prosecution witness Raymond Manalo contained in this article was given due consideration and weight by the court that finally convicted Palparan, long-known as “The Butcher” by his victims and the human rights community.

This report was originally published by Bulatlat.com on October 18, 2008.

= = = =

By Raymund B. Villanueva

On March 22, 2007, Shara Hizarsa was waiting for her father Abner to bring lunch to school she would later share with him. He had cooked and brought food for her without fail since he left the underground revolutionary movement due to frail health.

But no one arrived for the girl’s lunch that day.

It had been 19 months since. There is still no father to cook and bring food for Shara.

Last October 13, Shara commemorated her 12th birthday. Even her mother Cris cannot be with her on her special day because she had to join dozens of relatives of the forcibly disappeared under the Gloria Macapagal-Arroyo regime in a fact-finding mission in Barangay Bliss, Limay, Bataan.

Horror camp

In an abandoned military camp near the World War II monument in Mount Samat, about 50 human rights workers under Karapatan and Desaperacidos, the victims’ relatives, officials and staff of the Commission on Human Rights (CHR) and University of the Philippines (UP) anthropologists led by Dr. Francisco Datar dug holes on the ground, hoping to find remains of summary execution victims. They were led to the site by Raymond Manalo, one of two brothers who escaped from the custody of the 24th Infantry Battalion of the 7th Infantry Division of the Philippine Army.

Manalo said that he and his brother Reynaldo were taken to the camp on November 21 or 22, 2006. A week later, he saw missing UP student Karen Empeño and farmer Manuel Merino. They were later joined by Sherlyn Cadapan, another abducted UP student.

Inside the camp, Raymond was ordered to help build the barracks, cook and clean house for the soldiers, led by a certain Maj. Donald “Allan” Caigas. He witnessed how the two students were hung upside down on one foot with sticks repeatedly rammed into their private parts. After each torture session on the women, Raymond was ordered to clean the room of the victims’ blood and faeces and even wash their underwear. He recalled of many nights he went to sleep with blood-curdling screams ringing in his ears.

Raymond also recounted in his affidavit that he, his brother Reynaldo and Merino were taken to “cattle-rustling and harassment missions” by the soldiers led by Caigas. He witnessed the execution and abduction of farmers in outlying villages.

One night in June 2007, soldiers took Merino from their holding room, saying then Maj. Gen. Jovito Palparan wanted to talk to him. Several minutes later, he saw Merino being marched to a grassy field 50 meters away from the camp’s barbed-wire perimeter. Standing by a window, Manalo heard screams and moans, like someone who was startled (“Parang nagulat.”), followed by two gunshots. “Siguro hindi nadale sa saksak, kaya binaril,” he said. (“They probably failed to kill him by stabbing so they shot him.”) Then he saw what looked like a bonfire that lasted late into the night. The next morning, he was told not to look for Merino as he has already “joined” Cadapan and Empeño. “Pinatay si ‘Tay Manuel dahil sabi ng militar matanda na siya,” Raymond added. (“Manuel was killed because the military said he was already old.”)

A diorama exhibited at the House of Representatives based on Raymond Manalo’s description of the military camp. (Diorama by Ron Magbuhos Papag)

In July 2007, the Manalo brothers were taken to Caigas’ farm in Bolinao, Pangasinan to work as laborers where they escaped on the night of August 12, 2007.

Clear and convincing’ testimony

The government and army’s top officials took turns belying Raymond’s testimony by denying the existence of the camp. Defense Secretary Gilbert Teodoro and retired Armed Forces Chief of Staff Hermogenes Esperon said that Manalo’s testimony was “baseless.” Lt. Gen. Isagani Cachuela, PA Northern Luzon commanding general, said that he would not know about the existence of the camp in Barangay Bliss. Maj. Gen. Ralph Villanueva, 7th ID commander, which has jurisdiction over the 24th IB, echoed Cachuela’s statement saying he “still has to find out.”

Last September 20, PA spokesperson Lt. Col. Romeo Brawner also issued a statement saying Cadapan, Empeno and Merino were nowhere to be found in any army camp where their relatives and supporters claimed they were detained.

But residents of Barangay Bliss are one in saying that there indeed was a military camp in their village. The Philippine Daily Inquirer also reported that former Bataan vice governor Rogelio Roque confirmed that the military used to occupy the area, which is adjacent to his property.

Despite the military’s denials, Raymond’s testimony was considered by the Court of Appeals and the Supreme Court (SC) as “factual,” “harrowing” as well as “clear and convincing.” Last October 6, the SC affirmed the Appellate Court’s decision to grant the privilege of the Writ of Amparo to the Manalo brothers, providing them protection from State forces. The order also affirmed the possible culpability of Palparan in their abduction and torture, as well as that of Cadapan, Empeño, Merino and others. The SC also rejected the 7th ID’s investigation as “very limited, superficial and one-sided.”

CHR chair Leila de Lima, for her part said, “The Manalo brothers, for me, have the most significant testimony in the extralegal killings and enforced disappearances.”

‘I will prove to them I am right’

A week after being granted the privilege of the Writ of Amparo, Raymond led the fact-finding mission to the military camp. Before the sun rose, Raymond had already identified the camp layout while other mission members set up tents and cordoned areas where the possible grave sites were.

According to their observations, there was painstaking effort to erase the camp’s footprint in the area. The concrete hut floors, the basketball court, the flag pole as well as the Marian grotto were broken up and thrown in a clump of bamboo trees about 100 meters away. All the holes were backfilled and the water pipes removed. Still, amid the shrubbery and the wildflowers that overrun the abandoned camp and under the sprawling shades of the dozen huge mango trees that blanketed the area, Raymond managed to identify the spot of every structure that stood in the military camp.

Raymond Manalo describing the camp layout.

Hindi ko aakalaing babalik pa ako rito. Takot ako, nanginginig, giniginaw. ‘Nung una kaming dinala rito, akala namin ay isa-salvage na kami,” Raymond said. (“I never thought I would come back here. I am afraid, shaking, and I feel cold. When we were first taken here, we thought we would already be summarily executed.”)

By the time the CHR team arrived by mid-morning, the mission was ready to dig and document whatever could be found in the area.

At noontime, De Lima arrived from Manila and conducted an ocular inspection of the possible gravesites. She also ordered additional diggers to complement the Karapatan team who found the stony soil difficult to penetrate beyond a foot and a half.

The first four holes in three possible gravesites produced negative results. But there were signs of unusual human activity such as burnt tarpaulins, tabletop covers, shoes, among others. Raymond identified one shirt that might have belonged to Cadapan. The anthropologists also confirmed that some of the spots pinpointed by Raymond bore “disturbances” by human activity.

As dusk neared on the mission’s first day, a fifth hole was dug which the experts said was “promising” as the soil was still soft and comparatively loose past two feet. It was then that the experts ordered a halt to the diggings on account of the approaching darkness.

Night falls on the mission camp

Under the pale light thrown by old-fashioned “petromax” lamps, the remaining 30 or so human rights workers ate dinner while a squad of Philippine National Police-Regional Mobile Group troopers kept a somewhat loose perimeter security. Before dinner was over heavy rains fell on the camp, overturning tents and soaking both mission members and their clothing and equipment. The victims’ relatives bussed back to Manila due to security considerations, along with some Manila-based journalists. Only then did the CHR-sourced generator arrive from the town proper to provide electricity.

By 7 pm, when the rain stopped, the mission members slept with their wet clothes and soaked sleeping provisions. The generator was turned off an hour later and the last mobile phone calls and text messages were sent. Even the police retreated inside their tents and vehicles.

Breakthrough

The mission’s second day started with a briefing between the CHR, UP and Karapatan teams. Datar expressed confidence that if Raymond was telling the truth, they would find human remains such as small bones of the hand and feet. “These are the things that betray the perpetrators of the crime,” he said.

But that morning provided more disappointments. Site Three was abandoned after it produced no convincing evidence. A new site was opened in the hope of more positive results. Datar interviewed Raymond several times and asked him to walk from the camp’s edge to where he thought Merino was taken at least four times. Raymond also informed the expert that he remembers Merino was wearing an old pair of yellow “Beach Walk” flip-flops. Assured that Raymond was certain about his coordinates and facts, Datar ordered the widening of Site One.

While standing on the edge of the camp Raymond found clothing on the ground, nearly covered with soil. When he picked it up, he identified it to have belonged to Caigas. “Shorts ito ni Caigas. ‘Basic Wear’ ang tatak. Siya lang ang meron nito—pantulog niya,” he said. (These are Caigas’ ‘Basic Wear’ brand short pants. Only he had them—as sleepwear.”) He said he was certain because he washed the soldiers’ dirty laundry.

At exactly 12:30 pm, anticipation gripped team members on Site One. What was thought to be just a layer of burnt wood close to the surface yielded a four-centimeter splinter, which Datar immediately identified as a human bone. He then ordered a wider surface scraping of the site. Before the team decided to take a delayed lunch break the hole already produced 15 more bone pieces.

Dr. Datar shows what kind of bone fragment was found on the site.

When digging resumed more bones were found on the burnt-out hole. At 3:45 pm, Datar’s graduate assistant struck another vital piece of evidence—an overturned slipper found on the edge of the small cavity with yellow straps and bearing the brand name “Beach Walk.” When Raymond saw the article, he exclaimed “’Yan ‘yun! Kay ‘Tay Manuel! ‘Yan ‘yun!” (That’s it! That’s old man Manuel’s. That’s it!) Datar then said, “Positive na tayo.” (“We are already positive about this grave site.”) A few minutes later a simple ring band was also found as well as a human vertebra.

At 5 pm, the digging and scraping has reached the hole’s edge. Datar said that, based on the materials gathered and examined by the UP, CHR and Karapatan experts on the site, firewood and rubber tires were placed at the hole’s bottom before the victim was placed in a fetal position wrapped in a mattress. “These foreign objects and the victim’s position explain why the hole is relatively small,” he said. Datar added that the gravesite was covered with un-burnt soil in the perpetrators’ efforts to conceal the spot.

Datar however hastened to add that it would be impossible to extract DNA from the “carbonized” bones. He also said that he still has to study the specimens in the laboratory to ascertain which parts of the body the bones came from.

Strong proof

Still, Datar commended Raymond’s fortitude. “May lakas siya ng loob na sabihin (ang nalalaman),” he said. (“He was courageous to speak out.”). “It was clear there were human activities in the areas he pointed out,” Datar added.

Nabuhayan ako ng loob,” Raymond said. “Kung wala tayong nakita e di lalo na nilang sasabihing sinungaling ako,” he added. (“I had a morale boost. If we found nothing here, the military will say I lied all the more.”)

Raymond’s legal counsel Rex JMA Fernandez is optimistic about the results of the fact-finding mission. “What Raymond said (about their abduction and killings) was proven today. Moreover, there was deliberate purpose to sanitize the burial place. If you take a closer look, the camp was big. It was not cursory but a protracted occupation of the place (by the military). That Palparan was involved in the tortures would be validated by these findings. Even if the military would try to undermine the results of this mission, Raymond is a very credible witness,” the lawyer explained.

Fernandez added that he wants the area declared a crime site. “I think they should continue digging and investigating. They should also interview the locals,” he said.

The mission ends, the quest for justice continues

Cris Hizarsa summed it up for the relatives.  “Katulad ng ibang mga pamilyang naghahanap, umaasa akong hindi kasama ang asawa ko sa mga pinatay dito.  Yun ang pag-asa ko at ng mga anak ko.  Sana, yun ang regalong maiuuwi ko sa kaarawan ni Shara.” (“Like the other relatives of the victims, my family and I hope my husband was not one of those killed here.  I hope that is the news I bring home to my daughter Shara for her birthday.”)

Manalo breaks down at the spot where Manuel Merino was murdered by Philippine Army soldiers under the command of Gen. Palparan.

Before dusk of the second day, all the holes were backfilled as the mission camp was being dismantled. Raymond Manalo then walked one last time to the gravesite, accompanied by the Karapatan team and Dr Datar.  The CHR team chose not to join them.  Fr. Dionito Cabillas led the prayers while the mission members joined hands around the makeshift grave.  After the prayers, shouts of “Justice!” rang several times.

Then everyone broke down.  Copious tears flowed on Raymond’s scarred face, his shoulders askew in physical and emotional pain.  The chests of relatives of the forcibly disappeared heaved in grief while Datar’s own eyes were moist and red.

As the sun was setting behind Mt Samat the mission members walked away from the grave now looking more desolate with the weak flicker of candles amid the creeping darkness.  Finally, Raymond turned his back on the site where Manuel Merino was killed, leaving the wild flowers to bloom in a land that has seen such horror finally coming to light. (More photos of the fact-finding mission here.)

 

 

 

Families commemorate International Day of the Disappeared

Members of Desaparecidos (Families of the Disappeared for Justice) and other progressive groups commemorated the International Day of the Disappeared in a gathering at the Plaridel Hall, College of Mass Communications of University of the Philippines Diliman in Quezon City Thursday, August 30.

They paid tribute to the families and friends of the Desaparecidos from the Marcos era up to the present who are until now looking for their loved ones.

Mrs. Editha Burgos, mother of the missing activist Jonas Burgos, said that enforced disappearances, aside from being politically motivated and state sponsored, are now being used by the Duterte government on its so-called war on drugs.

There are many cases of disappearances especially the poor under Oplan Tokhang of the Philippine National Police, Mrs. Burgos said.

She added that the effect of enforced disappearance is rampant because it is a continuing crime not only at the time when person was disappeared but, more importantly, on its impact to the victim’s family, friends and even to society.

 

Mrs. Concepcion Empeño, mother of missing UP student Karen, cast doubt on the upcoming verdict of the court against Jovito Palparan, primary accused on her daughter’s abduction and disappearance, along with Sherlyn Cadapan and Manuel Merino.

Mrs. Empeño said that the supposed promulgation was set on May but has been delayed for several months already.

The event was also the launching of UP RISE! (UP Against Tyranny and Dictatorship), a multi-sectoral alliance based in UP committed to unite against the tyrannical rule and fascist dictatorship of the Duterte regime.

The group denounced the recent visit of Imee Marcos, daughter of the late dictator, to the University last August 25 in a reunion with Kabataang Barangay colleagues.

It said the Filipino people will never move on and never forget the atrocities of the Marcos family.

Isaac Punzalan, RISE UP convenor, said that the unholy alliance of the Marcoses, Arroyos and Duterte will intensify the attacks against the Filipino people.

“We are ready to embrace the historic role of being the forefront of the struggle for genuine change”, Punzalan declared. (Report and video by Joseph Cuevas)

Saan? (Where?)

Video by JL Burgos/Red Ants

“During these times, we would be together and have some fun, playing the guitar while we drink bottles of beers. We let the laughter, alcohol, memories drown us until the wee hours of the morning. Almost 11 years ago, they took those moments away from us.

“We miss him so much. I miss you Kuya Jay.”

March 29 was the 48th birthday of Jonas Burgos. He remains missing to date.

[Music by Jess Santiago / Lyrics by Rene Villanueva and Jess Santiago / Voice by Cooky Chua]

https://vimeo.com/263462209

‘This is not the end’ Jonas’ lawyer vows

Philippine Army Major Harry Ballaga Jr. was acquitted by the Quezon City Regional Trial Court Branch 216 of arbitrary detention charges in connection with the disappearance of farmers’ rights activist Jonas Burgos thursday, October 12.

In this interview immediately after the promulgation of the case, Burgos’ prosecuting attorney Edre Olalia said the setback is not end of their quest for justice.

Burgos’ mother Editha for her part said she believes she still can find her son Jonas.