LARAWAN: NDFP 42nd Anniversary

IMG_8322

Revolutionary organizations call for Aquino’s ouster and intensification of people’s war

IMG_8178IMG_8181

Around a thousand members of all revolutionary organizations allied to the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) marched along EDSA in Cubao, Quezon City in celebration of its 42nd founding anniversary this April 24, 2015 and calls for the people to bring down the US-Aquino regime and intensification of the armed revolution. The lightning rally started at two points, one near the Cubao-LRT station in Aurora while the other group started to march from Farmers-MRT station, converged and held a program at Cubao’s intersection.

IMG_8195

IMG_8033

IMG_8039

IMG_8116

Led by the Communist Party of the Philippines, NDFP’s allied organizations are the New People’s Army, Revolutionary Council of the Trade Unions, Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Kabataang Makabayan, Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, Makabayang Kawaning Pilipino, Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Artista at Manunulat para sa Sambayanan, Makabayang Samahang Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, COMPATRIOTS, Lupon ng Manananggol para sa Bayan, Moro Resistance and Liberation Organization and the Cordillera People’s Democratic Front.

IMG_8130 IMG_8051 IMG_8066 IMG_8097 IMG_8125

IMG_8160 IMG_8172 IMG_8206 IMG_8213 IMG_8220 IMG_8228 IMG_8242

Quezon City, Philippines
April 24, 2015