Posts

LARAWAN: Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017


Cebu City
August 22, 2017

LARAWAN: Mga pangunahing tagapagsalita at negosyador sa usapang pangkapayapaan

 

Habang hindi pa pormal na binubuksan ang usapang pangkapayapaan, nagpalitan na ng mga pahayag ang magkabilang panig, ang GRP at NDFP, hinggil sa dapat pa bang ituloy ang 5th round of formal talks. Patuloy na naghihintay ang mga mamamahayag sa kahihinatnan ng pulong ng dalawang  panig ngayong hapon.

The Netherlands, May 27, 2017

 

LARAWAN: International Labor Day 2017

Welcome Rotunda to Mendiola, Manila
May 1, 2017

LARAWAN: Closing ceremony: GRP-NDFP successful 4th round of formal talks

Noordwijk, The Netherlands
April 6, 2017

LARAWAN: Pormal na pagbubukas ng usapang pangkapayapaan

The Netherlands
April 3, 2017

LARAWAN: Pag-uusap hinggil sa tigil-putukan

NOORDWIJK, The Netherlands
April 2, 2017

LARAWAN: Pag-uusap hinggil sa agenda

 

 

NOORDWIJK, The Netherlands
April 2, 2017

LARAWAN: Defend Philippine Sovereignty

IMG_9611

IMG_9597

IMG_9620

IMG_9624

IMG_9631

IMG_9634

IMG_9644

IMG_9666

IMG_9667

IMG_9671

IMG_9680

IMG_9682

IMG_9684

IMG_9691

IMG_9696

Chinese Consulate to US Embassy
June 12, 2015

LARAWAN: Progressive groups urge DOJ to speed up cases vs Tintin Sergio and Julius Lacanilao

IMG_1539 IMG_1482 IMG_1510 IMG_1521 IMG_1525 IMG_1556 IMG_1542 IMG_1611 IMG_1508 IMG_1518 IMG_1588

Preliminary Investigation against Tintin Sergio and her partner Julius Lacanilao.

Department of Justice
Manila, Philippines
May 8, 2015