KODAO ASKS: Anong paglaban at aral noong Martial Law ang dapat ipagpatuloy ng mamamayan?

Ginunita noong ika-21 ng Setyembre ang ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law
sa isang malaking kilos-protesta sa UP Diliman.

Subalit ano nga ba ang mga paglaban at aral noong batas militar ang dapat ipagpatuloy ng
mamamayan sa kasalukuyan lalo na at bumalik muli sa kapangyarihan ang mga Marcos?