Entries by Kodao Productions

‘Kung hindi nagsilbi ang mga guro, hindi maitatawid ang pagbubukas ng klase’

Napakabilis nilang maglabas ng mga memo o department order tuwing dagdag na trabaho, attendance sa mga webinar, gabundok na mga paperwork ang ipapagawa sa mga teacher pero itong benepisyo na karapat-dapat lamang na maibigay sa kanila ay ginigipit pa. Kung hindi nagsilbi ang mga guro noong panahon na June 1 to October 4, hindi maitatawid ang pagbubukas ng klase noong nakaraang taon.”

‘Ang magiging biktima lamang lagi ay ang pinakabulnerableng grupo’

“Kitang-kita sa kasong ito kung paano ginagamit ng estado ang Terror Law sa paglabag sa karapatan ng mga katutubo, at kung papaano sila mabilisang pinaratangang terorista. Patunay ito na mapanganib ang Anti-Terror Law, sapagkat ang magiging biktima lamang lagi ay ang pinakabulnerableng grupo na mga katutubo, lalo na yaong mga lumalaban para sa lupaing ninuno at karapatan para sa sariling pagpapasya.”