Ang Mga Hirang

Gospel Poetry by Ferdinand Ong Dimarucot

 

Nilagot ang Tanikalang

Tumatakip sa Sansinukob

Naglagablab mga Tanging

Himig sa Bawat Sulok

Kinubkob ang Sigalot

Nalagot!

Ang Ukol sa katampatan

Karapatan at Suhol!

Sinakop bawat Kalsada

Himutok ng Bawat Uri

Lahi at Lipi Sininop!

Umagos ang Tuwirang

Daloy…..Saksi paglagom

Tagumpay ng Pagtatasa

Haplos ng Nagdaan

PagAsa ng Ngayon!

Nakakabighaning Kirot

Umaani ng Libong LIKOM!

Nananaganang Panaghoy

Nagsisimpan Ng Dami ng Tao!