POEMS FOR THE MARTYRED POET

Like red ink spilling

For Ericson Acosta

By Rebecca K. Lawson

Like red ink spilling

from a leaking pen,

an indelible stain spreads

onto the war-torn tapestry

of this nation.

We brace ourselves

for the price of struggle

and the pain of loss.

The gentle

offer themselves

in hopes for better tomorrows

for those poor and oppressed.

Their feet pound mountain heights

even as their pens scribble

our collective dreams for social justice

and tangibles for meaningful reforms

that will benefit the toiling majority.

And when a nimble pen

and brilliant heart

is felled by a fascist evil,

the earth shakes.

We are awakened once more

that peacebuilding

is an urgent task, for tyranny, militarism,

and cold-blooded violations

of human rights

and international humanitarian law

must not be allowed

to have the last word.

We go on!

-30 November 2022


Narinig niyo na ba?

Ni Ibarra Banaag

Narinig niyo na ba,

Ang kanyang mga tula

at kanta?

Nahulaan niyo na ba,

Saan hinango ang linya

at himig nito?

Naramdaman niyo ba,

ang lalim at talas

ng pahimakas?

Nabasa niyo na ba,

mga akdang pawang

makamasa?

Nataros niyo na ba,

makauring himaymay

ng bawat tudla?

Namulat ka na ba,

sa taglay na linyang masa at paksa?

Kasama bang nasawi,

ang talastas niyang

walang kupas?

Ang kanyang mga likha,

ng kanyang pagsanib sa aba,

Mula sa landas,

na bibihira ang bumabagtas.

Makamit lamang, isang buhay na may dangal.

Ang pangalan niya,

ay Ericson Acosta,

Kadre,

makata,

mandirigma.

-30 November 2022


DEATH IN THE MORNING

By Pablo Tariman

One more time

You rewind another life

Gone at fifty

With just his poems

For his only son to peruse

As last mementoes.

No more time to grieve

The container of sadness is dry

From previous year’s constant grief

You have rehearsed this before

Going to a roomful of dead people

And identifying your loved one

And then you bring him

To nearest crematorium

To later settle in an urn

Of memories.

There is no time

For bitterness

Or rancor.

They have chosen

Another way to live

And reach their ideal

Fighting

For the hungry

And the oppressed

And constantly coping

With well-funded

Lackeys of war.

A day before his death

He was talking about

Seeing a doctor

For his recurring ailment.

Alas

He didn’t make it

To his doctor’s appointment.

From what I heard

He was arrested alive

And later riddled with bullets

Typical of dogs of war.

His son expected

To see his father

In detention

For a last hug and embrace.

But early morning

Of a fateful Thursday

He is gone.

Like the way he saw

His mother for the last time

Lifeless on a cold stretcher

In a morgue

In the shadow of Mt. Silay.

I can only rewind

Fifty years of his life

And forty two years

Of my daughter’s life.

Am figuring out his grave:

Should I bury him

Beside my daughter’s crypt

Or beside his father’s tomb

In another town?

I am airport-bound

Once more

For last appointment

With the departed.

I have come to terms

With this life

As I have lived it.

Happy my loved ones

Have come to terms

With dying

The brave way


Mula kay Ericson, Para kay Ericson

Ni Kislap Alitaptap

Ito ang pagsanib ng kaba

Sa lupang magaspang

At pagsiyasat sa kaluskusan ng mga dahon

Ito ang marahang tapik sa balikat

Ang tingin na may pagtitiyak

Ito ang buntong-hininga

Habang nasa likod ang araw ng umaga

Isang minutong katahimikan

Ngayon na ang katuparan

Ang bugso ng balaraw

Ang paglikha ng balang-araw.

-30 November 2022


Death of a poet

Ni Xian Patricio

tila tubig na dumadaloy

ang mga tulang ibinuhos

ng inyong pawis at luha.

Nag-iiwan ng bakas,

at umuukit sa lupa

upang hanapin ang kaniyang landas.

Mananatili sa isang panahon

para bumuo ng lawa,

hanggang humukay nang malalim

at magbuo ng mundong may búhay.

Ngunit minsang umapaw,

kasabay ng mga nauna pang pag-agos,

mahahagilap din niya ang sarili

sa mga patubig ng sakahan,

sa tubig inumin,

sa mga esterong nanlilimahid,

hanggang sa dumaop ang mga salita

sa karagatan, at yayakapin

ng libu-libong isdang nabubuhay,

at maipapasa ang mga tula

sa susunod pang laksa

habang mayroon pang umaagos

sa batis.

mamatay man ang bukal

ng tubig ng inyong mga salita,

nakapagpabuhay na ito,

at sila na ang bahalang magpadaloy.


Limasingko

Ni Khavn dela Cruz

limasingko limasingko limasingko limasingko limasingko

limasingko ang buhay sa bayan ko

dito magtungo para pasabugin ang bungo

para wasakin ang puso

limasin ang dugo

umaasa ang berdugo

na sa pagkalabit ng gatilyo

maglalaho ang mga kataga at konsepto

bawal magsalita

huwag magsabi ng totoo

tumahimik

manahimik

mag-ingay

huwag magpalamon sa bangungot na bumabalot

sa araw-araw na humihiyaw

tungkol sa katiwalian, karahasan, katangahan

ano nga ba ang napapala ng mamamatay-tao?

buhay na walang-hanggan?

trabaho lang?

bakit sila kailangang puksain

parang ipis at daga ang turing?

percy lapid

kerima tariman

eman lacaba

at marami pang iba

bakit napakarami nila sa munting bayan ko?

ngayong araw, pinanganak si bonifacio

ngayong araw, pinatay si ericson acosta

mabuhay ang pilipinas nating wazak!


Hindi magagapi

Ni Arnold Padilla

Kunin man nila ang ating mga ina at ama

di magiging ulila ang ating mga anak

sa tahanang ilaw ang pakikibaka

haliging matatag ang kilusan ng masa.

Kunin man nila ang ating mga makata

di pupurol ang talas ng ating dila

ang diwang hinasa ng kanilang taludtod

tabak na papatid sa kaisipang iginapos.

Kunin man nila ang ating mga mandirigma

di hihinahon ang apoy ng gera sa nayon

sa lupang kinamkam ng mga diyos-diyosan

titindig ang mga bagong kawal ng bayan.

-December 1, 2022


Hindi Ko Kilala

Ni Aida CF Santos

Hindi ko kilala si Ericson Acosta

o ang kanyang asawa na si Kerima

ilang dekada ang pagitan

ng aming henerasyon

ngunit hindi naiiba

ang mga layunin ng pag-aalsa

o pagsulat ng mga tula at awit

ng kuyom na mga kamao

mahigpit ang tangan sa paniniwalang may bukas

na maaliwalas ang pamana nila sa anak na si Emman at libong tulad niya

Binabasa ko ang kanilang maiikling talambuhay

ang mga tulang hindi na nila mabibigkas o maririnig nilang bibigkasin ng mga kaibigan

at kasama, ng masa

na humanga sa kanilang kabayanihan

iginupo ng mga bala at itak

ng mga traydor sa bayan

Kinilala ko sila

at ang pusod ng puso ng

pakikidigma

ang pulso na may tibok

ng paniniwala

taos ang panghihinayang

taos ang galit sa dibdib

taos ang tulo ng mga luha

taos ang pagsaludo

sa apoy na magdadala muli

sa mga abo na pinagmulan

ilang Ericson at Kerima pa

ilang henerasyon pa

– 6 Disyembre 2022


Moving On

By Pablo Tariman

We are done

With grieving

And wiping away

Persistent grief

Like my grandson

Who let it all fall

Where it should

On a street corner

Where his parents used to tread

Along the hollowed street of Mendiola

What were those tears for?

He expected to reunite

With dear father

In a detention cell

And perhaps strum

Their guitars together

For the last time

The next thing he knew

His father was arrested

In the hinterlands of Kabankalan

Then made to do a few turns

With his companion

Only to meet their imminent death

In a sudden rain of bullets

And bolos tearing away

At their skin

Months back

I always request

Massenet’s Meditation

To remember

My late daughter

Now it is time

For that soulful music

To remember his father

I always ask my grandson

To seat with me in rehearsals

While Massenet’s Meditation

Floats eerily

In the auditorium

Surely

Music has a way with grief

Perhaps it is a good way

To confront death

Perhaps the gentle way?

I don’t know

How my grandson feels

Letting the music

Come to his psyche

With yet another death

In the family

Now tell me

How should music metamorphose

Into balm

For our weary spirit?

Perhaps music

Can guide us

Into the periphery of acceptance

Even if the labyrinth

Is oozing

With excruciating pain

It is quiet and humid

In that angry street

With ominous graffiti

Shouting justice

For my grandson’s father

I did carry that urn

With his mother a year ago

Now I am torn with grief

Seeing him

Carrying his father’s ashes.

Is it

Time to move on

And fly on the wings

Of song

And remembrance?

7 December 2022

* * *


Negros Redux

By Pablo Tariman

It is suddenly quiet

And eerie in my garden

I figure out my potted trees

Tall and almost reaching out

To lampposts

On this deserted street

Where I live

I look for

My share of solace

In the garden

As grandson

Finally came home

After seven days

Of travelling

From Manila to Silay

And Bacolod

And on to a barrio

In Kabankalan

We have questions

In our mind:

Why did they embalm body

Without knowledge

Of family

And without death certificate?

We decided not to be too nosy

About legal procedures;

In this part of the country

It is dangerous

To ask too many questions

The funeral parlor

Is teeming with

Men in uniform

Moving about

And looking scary

While sniffing visitors

Like trained police dogs

The funeral parlor owner

Is a character straight

From Hitchcock horror films

He is Christian pastor

On special days

And traffic officer by day

At night he is funeral parlor owner

And taking notes

Of the dead coming in

For embalming

Some corpses

Are special

As they are

Heavily escorted by

Police and military

In the dead of night

We figure out:

Do military men

And funeral parlor owners

Run big business

Out of victims

Of vicious killings?

Meanwhile

My grandson’s father

Is reduced

To an airline cargo

After getting assorted permits

From barangay demigods

To city hall executives

And health officers

And final permit to transport body

From Bacolod to Manila

Back in the city

We cremate the body

And given proper

Religious ritual

For the dead

From the funeral parlor

After cremation

And on to this final wake

Grandson has to be present

To deliver his final tribute

To his late father

It has occurred to me:

Is this how poets die

In this country

Ravaged by storms

And earthquakes

And constantly

Reeling from scams

As police officers

And assorted public servants

Are caught with their dirty

Fingers in the proverbial

Cookie jar of corruption

They kill poets and cultural workers

And torture the families

With assorted permits

Before they could see

Bodies of their loved ones

Contrast this with thieves

And serial killers

Given heroes’ funeral

Negros

Is a lesson on living

And surviving

And coming to terms

With sad realities

In this benighted land

I open my grandson’s room

And see a tired and solitary figure

Finally deep in slumber

After another sad chapter

In his young life

-8 December 2022