Posts

Sa unahan ang lugar ng uring manggagawa laban sa imperyalismo

Ni Nuel M. Bacarra

Naranasan kong magpa-ampon sa piketlayn ng mga manggagawa noong 1987. Naantala ang padaláng pera sa akin at wala akong ibang masulingan kundi ang welga ng mga kababaihang manggagawa sa isang patahian sa may E. Rodriguez Ave. sa Quezon City. Tumulong ako sa mga nagwewelga na makahingi ng tulong sa taumbayan sa pamamagitan ng solisitasyon at pag-hawak ng collection box para sa mga dyip na dumaraan. Ang malilikom ay dagdag-panggastos sa gastusin sa piketlayn. Ilang araw din akong pabalik-balik doon. Nakikitulog at nakikikain na rin.

Naroon din palagi ang mga organisador na mga taga-komunidad ng kalapit na Barangay Damayang Lagi. Sa pakikipagtalakayan ng mga resident sa mga manggagawa, may ganito silang datos na inihapag: Sa pag-aaral sa isang paggawaan ng tela, ang sahod ng isang manggagawa sa loob ng walong oras na pagtatarabaho ay katumbas lamang ng isang hagod ng paggupit ng tela. Kaya ang mahigit pitong (7) oras at 58 minuto ng pagtatrabaho ng manggagawa, sa totoo, ay wala nang bayad at buong-buo nang tubo ito ng kapitalista.

Itong inhustisyang ito ang pilit inililihim ng mga kapitalista at mga nakikinabang sa ganitong pagsasamantala.  Ito rin ang buod ng usapin kumbakit marapat na magkaisa’t lumaban ang uring manggagawa.

Ang manggagawang Pilipino

Ang kilusang paggawa ay lumitaw noong huling bahagi ng ika-18 siglo at sa maagang bahagi ng ika-19 na siglo sa Europe, partikular sa United Kingdom sa panahon ng rebolusyong industriyal. Ang mga magsasaka sa agrikultura at mga manggagawa sa cottage industry ay dumanas ng dislokasyon dahil sa mekanisasyon at industriyalisasyon at nang ilipat ang mga paggawaan sa mga pook industriyal na dinumog ng mga nawalan ng trabaho para sa hanapbuhay at dahil pagdagsang ito, binarat din ang sahod. Kung nais nating mabasa sa isang malikhaing obra ang kanilang abang kalagayan, iminumungkahi ko ang nobelang “Tale of Two Cities” ni Charles Dickens.

Sa Pilipinas, ang ekspresyon ng kilusang paggawa ay hininang ng unang welga noong Mayo 1, 1903 sa pamumuno ng Union Obrera Democratica, ang kauna-unahang pederasyon ng mga manggagawa sa bansa. Maraming libong manggagawa ang dumalo sa rali ng Internasyunal na Araw ng Paggawa na nag-giit ng kagalingan para sa mga manggagawa, at dahilsaklot ang Pilipinas ng kolonyalismong Amerikano noon, doon na rin sila unang nanawagan ng “kamatayan sa imperyalismong US!”

Kung gayon, hindi bago, manapa’y istorikal, ang islogang ito ng mga manggagawang Pilipino. Isa rin ito sa mga nais ilihim ng mga tumutuligsa at maang-maangang nagtatanong kunwari kung bakit nagra-rali sa Embahada ng US ang mga manggagawa tuwing Mayo Uno.

Sa ating kapanahunan, ang mga Export Processing Zone (EPZ) sa bansa ang kongkretong ekspresyon ng dikta ng imperyalistang sa ekonomya sa bansa at salamin din ng pagpapaka-tuta ng diktadurang US-Marcos. Dalawang buwan matapos ang deklarasyon ng Batas Militar, inilabas ng diktador na si Marcos ang Presidential Decree No. 66 na kumandili sa mga dayuhang korporasyon para sa pagtatayo ng mga EPZ.

Para mailako ito sa mga dayuhan, ang mga korporasyon ay walang babayarang buwis sa lokal na gobyerno, wala ring taripa na ipapataw sa importasyon ng mga materyal para sa konstruksyon, walang buwis sa pagluluwas ng produkto; mababa ang sahod ng mga manggagawa (noon ay ₱24 sa maksimum kada araw sa pabrika ng Ford) at kailangang may mataas na kasanayan at higit sa lahat, bawal ang welga.

Hindi nagpatali rito ang uring manggagawa sa Bataan Export Processing Zone. Itinirik ng mahigit 10,000 manggagawa ang talong araw na welga noong Hunyo 1975 na direktang kumprontasyon sa diktaduryang Ferdinand Marcos Sr. Lumundo sa welga ang mga kilos protesta para tutulan ang pagtanggal sa 54 manggagawa ng InterAsia Container Industries, isang joint venture ng gobyerno sa korporasyon ng Mitsubishi.

Walang nagawa ang korporasyon, maging ang gobyerno. Para protektahan ang tubo ng mga korporasyon na milyong dolyar ang nalulugi kada araw dahil sa welga, bumigay sila sa makatarungang iginigiit na isyu ng mga manggagawa.

Noong Agosto 8 ng taong iyon, dalawang buwan matapos ang welga, naglabas ang gobyernong Marcos ng batas na bawal na ang mga pangkalahatang welga dahil diumano, sagka ito sa pambansang interes, Nagpakalat ng kwento na armado ang mga mangagawa at may planong magpasabog ng bomba at mga asasinasyon noong siya ay dumalaw sa kanyang mga tagasuporta sa Washington. Pagsapit ng Setyembre, halos 80 lider manggagawa ang inaresto kabilang si Felixberto Olalia.

Ang mga manggagawa at mga tauhan ng panunupil ng kanilang karapatan. (N. Bacarra/Kodao)

Ang laban sa imperyalismo

Malakolonyal at malayudal ang Pilipinas dahil nakakubabaw sa lahat ng aspeto ng lipunang Pilipino ang kontrol ng imperyalismo—sa ekonomya, pulitika, kultura at militar.

Sa kongkreto, ang imperyalismong US ang siyang pangunahing dahilan ng pagkabansot ng ekonomya ng bansa, ng pasimo ng estado at ng saligang suliranin ng sambayanan. Ang bangis ng pananalasa nito ay ginagampanan ng gobyerno bilang pinaka-maasahang galamay nito.

Ang mga laban kaugnay sa Bataan Nuclear Power Plant (BNPP) at ang pagpapalayas sa mga base militar ng US sa Clark Air Base sa Pampanga at sa Subic Naval Base sa Olongapo ay mga kongretong tagumpay laban sa imperyalismong US.

Sa kasalukuyan, kinakaladkad ng US ang Pilipinas sa paghahamon ng gera sa China, gamit ang isyu ng mga kalabisang ginagawa ng huli sa West Philippine Sea (WPS) sa mga inaangking teritoryo nito. Litaw na litaw ang galaw ng imperyalismong US sa pamamagitan ng mga base militar nito sa bansa para gawing himpilan ng mga tropa nito at ng ginagawang mga ehersisyong militar na Balikatan. Magtatapos sa Mayo 9 ang pinakamalaking Balikatan na nilalahukan ng iba’t ibang bansa sa direksyon ng US.

Kung kaya, sa pangunguna rin ng mga manggagawa, kinukondena ng iba’t ibang sektor ang pagmamalabis ng China sa WPS sa ginagawa nitong pambobomba ng tubig sa mga Pilipinong Coast Guard. Noong Abril 9, kinalampag ng mga iba’t ibang sektor ang konsulado ng China sa Makati. Sinundan din ito ng porum sa UP Diliman na nagpapaliwanag sa pagkaipit ng Pilipinas sa girian ng dalawang imperyalistang bansa. Isinasangkalan ng US ang isyu ng diumanong napipintong paglusob ng China sa Taiwan na 376 kilometro lamang sa Batanes.

Malinaw ang tindig ng mga manggagawa laban sa kanilang mga kaaway sa uri. (N. Bacarra/Kodao)

Pagpapalakas muli ng gapos ng US sa Pilipinas

Mula nang maupo ang anak ng diktador na si Ferdinand R. Marcos Jr. sa poder, apat na base militar pa ng US ang inaprubahan nito para itayo sa estratehikong lugar sa Hilagang Luzon at sa Palawan sa ilalim ng kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Hinarap ito ng mga progresibong organisasyon sa pamamagitan ng mga kilos protesta. Kaya lalong nagiging agresibo ang galaw ng China sa WPS.

Kaalinsabay, pinapalutang muli ang pagbuhay sa BNPP sa tabing ng panganib ng pagbagsak ng mga planta ng kuryente sa bansa. Sakaling maging operasyunal ito, lilikha ito ng elementong plutonium na sangkap para sa paggawa ng mga armas nukleyar. Kung gayon, panibagong isyu itong magsasa-panganib sa taumbayan. Kung talagang nanganganib ang suplay ng kuryente ng bansa, dapat mamuhunan ang gobyerno sa mga sustenableng pagkukunan ng enerhiya. Ang Pilipinas ay ikalawa sa US sa pinakamalaki ang potensyal sa geothermal energy pero iilan ang ganitong planta sa bansa.

Ang mga dambuhalang imperyalistang kapangyarihang ito ay nagbabangayan dahil nais nilang pagkakitaan ang rekurso ng bansa para sa kanilang kapakinabangan, Sa adyenda ng US, malaking negosyo ang gera tulad ng proxy war nito sa Ukraine at Israel.

Kung binubuhay ng imperyalismong US ang usapin ng pagpaparami ng mga base militar nito sa bansa at ang plantang nukleyar, at sinasakop ng China ang bahagi ng exclusive economic zone natin, mas lalong dapat palakasin ng mga progresibong pwersa sa pamumuno ng uring manggagawa ang laban kontra sa imperyalismong US at China.

Ang mga uring manggagawa, kung gayon, ang may pinaka-mahabang memorya sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas bilang tau-tauhan ng imperyalismo. At hindi lamang sa kanilang gunita nananatili ang kaalamang ito kundi buhay ito sa kanilang kolektibong pagkilos upang lagutin ang pinakamalaking dahilan ng kanilang kaapihan. Mula sa unang Mayo Uno sa Pilipinas noong 1903, kabayanihang tunay ang aking nasaksihang protesta sa Embahada ng US noong nakaraang Miyerkules. #

TAMBAYAN Episode 2: Kumusta na ang Wyeth Workers?

Sa ikalawang episode ng Tambayan, pinuntahan natin ang mga manggagawa ng Wyeth na kamakailan ay kumaharap sa biglang tanggalan. Para sa mga manggagawa, naging matagumpay pa rin ang paggiit nila sa kanilang karapatan. Kumusta na nga ba sila?

  PNP arrests another trade unionist in Quezon City

  By Joseph Cuevas

  Progressive organizations condemned the arrest of another labor union organizer and called for his immediate release.

  Benjamin ‘Banjo’ Cordero, chairperson of Sandigan ng mga Manggagawa sa Quezon City, was arrested by non-uniformed police officers at around 11:40 pm Tuesday night, October 25.

  A warrant of arrest for frustrated homicide was issued by San Mateo (Rizal) Regional Trial Branch 77 on October 24 was issued to Cordero and four others.

  The labor organizer said the four other respondents are unknown to him.

  Cordero was brought to Batasan Police Station 6 and temporarily detained as of this writing.

  In a Facebook Live post from Tudla Productions, Cordero said that his arrest is part of the government’s attacks to silence union organizers and activists.

  Cordero’s lawyer Louie Santos said his client did not receive a copy of the complaint for him to reply.

  The Kilusang Mayo Uno (KMU) condemned Cordero’s arrest coming as it did mere weeks after fellow labor organizers Kara Taggaoa of KMU International and PISTON leader Larry Balbuena were arrested and detained on charges of direct assault.

  “The State has long utilized this scheme, arbitrarily filing trumped-up charges against activists then illegally arresting and detaining them,” KMU said.

  The Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) also called for the dropping of the charge against Cordero and asked help to raise funds for his bail amounting to P72,000.

  Cordero is the Campaign Officer of the Urban Poor Coordinating Council in NCR and the Labor Sector Representative of the Quezon City Development Council.

  He is also a former Makabayan-Quezon City coordinator and student activist from Polytechnic University of the Philippines where he served as college student council chairperson in early 2000s. #

  Workers complain of ‘slave-like’ labor in Isabela’s sugar cane fields

  It is not only in the sugar cane fields of Negros and Panay islands that slave-like labor exists, a farmers’ group revealed.

  The Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA) said it exists as well in two of Northern Philippines’ biggest provinces: Isabela and Cagayan.

  Hundreds of UMA-Sta. Maria (Isabela) members filed a complaint before the Isabela Provincial Council protesting “slave-like” wages and working conditions in local sugar-cane plantations.

  In a statement, the group also condemned lack of benefits and mass lay-offs after several sugar-cane plantations entered into a bio-ethanol production contract with Green Future Innovations-Ecofuel Land Development, Inc. (GFII-Ecofuel) based in San Mariano, Isabela.

  The farm workers are employed by sugar-cane plantations located in Sta. Maria and neighboring Sto. Tomas towns in the said province as well as in some municipalities in southern Cagayan province.

  UMA said its sugar cane farm workers only receive daily wages of P16-50 for weeding, P40-70 for planting, P150 for fertilizing, P94 for taking care of sugar cane plants and P225-250 for harvesting.

  Other kinds of work receive equally meager pay, it added.

  More or less 1,695 hectares of sugar cane plantations have entered into the contract with GFII-Ecofuel, UMA said.

  Sta. Maria Mayor Hilario Pagauitan owns majority of the plantations in the agreement with 685 hectares, the group said.

  UMA said its members previously received P200 daily for various kinds of work in Pagauitan’s sugar cane fields.

  The group said the mayor promised to increase his workers’ wages after the 2019 local elections.

  The farm workers’ wages have drastically dropped after the elections however as Pagauitan entered into an agreement with the bio-ethanol company, the group said.

  “When the contract with GFII-Ecofuel started, 287 workers immediately lost their jobs while the few who were retained are being forced to work in far places,” UMA said in Filipino.

  Who is Pagauitan?

  Mayor Pagauitan is a currently in his second term as Sta. Maria mayor.

  Locally famous for his rags-to-riches story, the local executive earned his fortune as a mining engineer in Indonesia before owning his own mines in Mindanao.

  Pagauitan and wife Sophia control East Coast Mineral Resources Co. with rights to a mining prospect in northeast Mindanao.

  The mayor is also reported to be very close to entering into a shares-for-asset swap deal with 78 percent of Vulcan Industrial and Mining Corp. owned by the Ramoses of the National Bookstore fame.

  He is believed to be worth billions of pesos.

  He also owns several other properties, including the famous Agripino Resort. He also owns a helicopter he uses to commute between his hometown and other parts of the country.

  Despite his incredible wealth, however, UMA said farm hands in Isabela, including Pagauitan’s, receive the lowest wages among sugar cane hands in the country.

  The local executive has yet to respond to Kodao’s request for comment.

  Below minimum wage

  It in last wage order issued on February 4, 2020, the Cagayan Valley Regional Tripartite Wage and Productivity Board mandated a minimum daily wage of P345.

  Section 2 of Wage Order No. RTWPB-02-20 also mandated that the minimum wage should be paid to all workers regardless of their position, designation or employment status.

  Section 5 of the order as well said that workers should be paid the minimum wage for eight hours of work or P43.125 per hour for less than eight hours of work per day.

  UMA said work in sugar cane fields is very difficult, forcing workers to spend very little time with their families.

  “If the workers suffer accidents out in the fields, they receive no medical help. They have no pay slips, sick leave, vacation leave, overtime pay, maternity benefits, death benefits, holiday pay, 13th month pay, SSS benefits and Philhealth,” UMA said.

  The workers are not also given personal protective equipment such as boots, gloves, and others, the group added.

  “Because of their starvation wages, the workers are hard up in feeding their families and sending their children to school, neglected their health and live abjectly. Their conditions are only made worse by the coronavirus pandemic and the ongoing quarantines,” UMA said.

  Isabela and Cagayan are currently among the pandemic hotspots in the country.

  UMA said it hopes its litany of complaints will be given due attention in their dialogue with the provincial council today. # (Raymund B. Villanueva)

  ‘Malaking bagay ang suporta ng 33 Kongresista para sa P10K na ayuda’

  “Malaking bagay ang suporta ng 33 na Kongresista para sa P10K na ayuda. Ito ay isusulong natin nang tuloy-tuloy para mapakinggan pa sa Kongreso. Kailangang ulit-ulitin ang panawagan na P10K ayuda para sa lahat, lalo na sa mga na-dislocate na mga manggagawa at OFW sa panahon ng pandemya.”Inday Bagasbas, Tagapagsalita, Ayuda Network

  ‘Secretary Lopez is acting like Pontious Pilate’

  “Secretary Lopez is acting like Pontious Pilate, refusing government’s responsibility in ensuring safe mass transportation to hundreds of thousands of workers going to work under MECQ. Naghuhugas-kamay siya sa pananagutan ng gobyerno sa mga manggagawa.”

   Elmer “Bong” Labog

   Chairperson, Kilusang Mayo Uno

  Carlo Francisco

  Regent Foods planning ‘run-away shop’ tactic after Mayor Vico warning, workers say

  Regent Foods Corporation (RFC) management is set to implement a “run-away shop” tactic with its threat to transfer out of Pasig City, the snack manufacturer’s striking workers said.

  “The Regent management just proved what we have been pointing out since we started our strike and mounted our picketlines last October 16 — that the RFC management will implement a runaway shop and lockout of its plant in Pasig City to get rid of the issues we are raising,” Regent Food Workers Union (RFWU) president Tita Cudiamat said.

  Cudiamat was reacting to RFC’s statement that it is now mulls transferring its business out of Pasig City after Mayor Vico Sotto advised the company to rethink its position of filing charges against its striking workers.

  “If you want to have a healthy relationship with our city, I highly suggest you rethink your position,” Sotto warned.

  “Moving forward, RFC may simply accept its fate that the Pasig City Administration will unjustly make life hard for it and its 400-strong workforce, and contemplate simply bringing its business elsewhere,” the company said in a statement.

  Cudiamat however said that RFC’s reaction to Sotto’s warning proves the company’s “illegal” plans.

  Labor group Defend Jobs Philippines echoed the strikers’ accusations that RFC implemented a “long  list of unfair labor practices against their workers.”

  “For the longest time, striking workers have been airing out and complaining about the management’s attempt of runaway shop, lockout, union busting, unfair labor practices, contractualization, low wages, unpaid benefits, and violations of the workers right to union and strike,” Defend Job Philippines spokesperson Christian Lloyd Magsoy said in a statement.

  Magsoy defended Sotto who also raised funds to allow some of those arrested, including a bystander, to post bail last Monday.

  “No amount of defensive statements and baseless attacks against Mayor Vico can justify the long-drawn hardships of Regent workers for almost three decades of existence of this company,” Magsoy said.

  Both RFWU and Defend Jobs Philippines warned the RFC management to brace itself for countercharges they plan to file in several legal venues the company’s “unfair labor practices, abusive acts…and the violent dispersal” last November 9 that also injured several workers.

  “Instead of lying and spreading fake news and charges, the RFC management must focus in addressing our legitimate concerns. If they will remain firm in fabricating lies and stories, then we have no resort but to fight back in whatever legal and just means possible,” Cudiamat said. # (Raymund B. Villanueva)

  Regent Foods products

  Stop suppressing workers, Vico tells Regent Foods

  Pasig City mayor Vico Sotto vowed to defend the 23 arrested workers of Regent Foods Corporation after company owners decided to go ahead with its charges of physical injuries against the strikers.

  In a Facebook post, Sotto said he will do everything within his power to help the arrested workers regain and maintain their liberty.

  “Yesterday (Saturday) afternoon, I talked to the 11 still inside and assured them that I will personally make sure that they are out on bail by Monday,” Sotto posted.

  The mayor said 12 of those arrested have already posted bail, including the tricycle driver who was arrested with the workers.

  Sotto said Regent owners, couple Irwin and Susan See, refused his request to drop charges against the workers, prompting him to “speak out in public.”

  “I asked Regent to withdraw the charges against the 23. Mr. Irwin See and Ms. Susan See separately asked me to give them some time to ask their board,” he revealed.

  The Sees reportedly told Sotto that the company board would talk about his request and that he will be informed once a decision is reached.

  Upon multiple follow-ups by his office however, the company’s lawyers informed the mayor they would not withdraw the charges, saying they will “just trust the judicial process.”

  The mayor slammed the company’s decision.

  “[That] is of course easy to say as multimillionaires who will eat (three times) a day no matter what happens here; while the people they have sued have recently lost their main source of income and are now even torn away from their families,” the mayor fumed.

  Injured Regent Foods workers after violent dispersal by company guards last November 9.

  The 23 workers were arrested after a violent dispersal by the security guards last November 9, injuring several of the workers.

  The workers launched their strike last October 16 demanding regular employment for long-time employees and salary increases.

  They also complained of non-implementation of the collective bargaining agreement, non-recognition of the new leadership within the union and physical and verbal abuses by management.

  The workers immediately sought Sotto’s mediation and help in keeping their strike peaceful and safe but the mayor initially clarified he cannot interfere with the labor issues as those fall under the jurisdiction of the labor department.

  “However, when my constituents are being deprived of liberty as they fight for their rights as workers, I cannot sit around and do nothing,” Sotto said Sunday.

  He further revealed that Regent management hired outside private security to disperse their employees on strike last November 9 that turned violent.

  “The situation was naturally tense and violence broke out. I have seen videos of the workers being kicked by the private security as they lay on the ground,” the mayor said.

  The tricycle driver who was arrested with the workers and two of their supporters was an innocent bystander “who just went down to see what was going on,” the mayor said.

  Sotto said he condemns the company and its owners’ “misuse” of “[their] privileged position to suppress the rights of [their] protesting workers.”

   “These people are not criminals; they do not have the goal of hurting you. They are fighting for what they believe to be just. You can continue with the labor dispute without sending the poor and powerless to jail!” Sotto said.

  “If you want to have a healthy relationship with our city, I highly suggest you rethink your position,” Sotto warned.

  Image from Regents Foods website.

  Regent Foods Corporation manufactures Cheese Ring, Cheese Ball, Snacku, Sweet Corn, Tempura, Labzter, Jelly Candy, Fiesta Cakes, Mixed Cakes, Assorted Cakes, Ube Cake, Pandan Cake, Melon Cake, Strawberry Cake, Mocca Cake, Custard Cake, Lemon Cake, Cheese Cake and Belgian Waffle. # (Raymund B. Villanueva)

  Ang Debate ng mga Pilosopo at si Pedro

  Ni Ed M. Villegas

  Sabi ni pilosopong Plato ang mundo ay di totoo
  Balik naman ng kanyang estudyante na si Aristoteles ito ay mali
  Dahil ang halaman ay tunay na halaman at ang bato ay bato
  Oo nga, wika ni Epicurus, na kay Aristoteles kumampi
  At diin pa nito walang ibang realidad kundi materyal na bagay
  Pasok naman ni Descartes, ang batayan ng totoo ay kamalayan ko
  At ang Diyos at materyal na bagay ay mapapatunayan nito
  Hoy, hoy, teka, teka, singit ni Spinoza,ako at Diyos ay iisa
  At dagdag pa ni Leibniz ang lahat na nangyayari ay perpekto
  Biglang nagsalita si Bertrand Russell, kayong lahat ay sira ang ulo
  Walang diyos, walang perpekto, at ang lahat ay nararanasan lamang ng sensa ng tao
  Mali, sabi ni Wittgenstein, dating estudyante at alagad ni Bertrand,
  Dahil ang diyos at pagiging perpekto ay may sariling kahulugahan sa mga karaniwang mamamayan
  At huwag basta na lang babaliwalain ang kanilang mga katuwiran
  Kaya, pasok ni Derida, walang makakaalam kung mayroon bang katotohanan.

  Ano ba ito, sabi ni Pedro, na nakikinig sa mga pilosopo
  Lalo pa ako sa kanilang sinasabi ay nalilito
  Makauwi na nga sa aking pamilya at makapagpahinga
  Dahil bukas dadalo pa ako sa isang malaking welga.

  Labor Rights Defender Network inilunsad

  Inilunsad kamakailan ang isang network para matulungan ang mga manggagawa sa pagtatanggol sa kanilang karapatan at seguridad. Nagtipon ang mga abugado, propesor, taong simbahan, labor rights advocatea at iba pa para buuin ang Labor Rights Defender Network (LaRD).

  Ayon sa LaRD, sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte, lalong tumindi ang paglabag sa karapatang pantao ng mga manggagawa. Kabilang na dito ang pagpaslang sa 43 lider manggagawa at labor rights advocates, pambubuwag sa mga unyon at welga, red-tagging at ilegal na pag-aresto sa mga union organizer.

  Iniulat din ng LaRD na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may lumalalang rekord kaugnay sa paglabag sa karapatan sa trabaho at mag-unyon. Kahanay na nito ang ilang mga bansa sa Africa at Asia-Pacific.

  Layunin din ng LaRD na tipunin ang pinakamalaking network ng iba’t-ibang grupo para itaguyod ang maayos na sahod at dignidad sa paggawa ng mga manggagawa. (Music: News background Bidyo ni: Joseph Cuevas/ Kodao)