‘Malaking bagay ang suporta ng 33 Kongresista para sa P10K na ayuda’

“Malaking bagay ang suporta ng 33 na Kongresista para sa P10K na ayuda. Ito ay isusulong natin nang tuloy-tuloy para mapakinggan pa sa Kongreso. Kailangang ulit-ulitin ang panawagan na P10K ayuda para sa lahat, lalo na sa mga na-dislocate na mga manggagawa at OFW sa panahon ng pandemya.”Inday Bagasbas, Tagapagsalita, Ayuda Network