Posts

‘Ating isinasakdal si Duterte sa pagpatay sa mahihirap’

“Sa ika-limang paggunita ng International Human Rights Day sa ilalim ng rehimeng Duterte, atin siyang isinasakdal sa pagpatay sa mahihirap, sa pagpapabaya sa kasalukuyang pandemya.”Cristina Palabay, Karapatan secretary general

Mendiola, December 10, 2020

‘Red-tagging is anathema to a democracy’

“We emphasize – red-tagging is anathema to a democracy. The promotion and conduct of such acts attempt to invalidate, muffle and silence the views and work of human rights defenders, activists, and advocates of social causes, and the peoples’ exercise of basic rights and fundamental freedoms.”Cristina Palabay, Secretary General, Karapatan