‘Ating isinasakdal si Duterte sa pagpatay sa mahihirap’

“Sa ika-limang paggunita ng International Human Rights Day sa ilalim ng rehimeng Duterte, atin siyang isinasakdal sa pagpatay sa mahihirap, sa pagpapabaya sa kasalukuyang pandemya.”Cristina Palabay, Karapatan secretary general

Mendiola, December 10, 2020