Posts

Kampuhan ng mga manggagawang agrikultural, dinepensahan ng kolektibong pagluluto

Ni Roge Gonzales

Nitong Pebrero 10 ng umaga, sa pangunguna ng Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (SAKA), inilunsad ang Luto! Laban! Sunday Cookout para sa NAMASUFA sa Liwasang Bonifacio, Maynila.

Tumungo ang mga artistang alyado ng SAKA at mga boluntaryo mula sa industriya ng sining, kultura, at kaalaman sa protest camp ng Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA), ang union ng mga manggagawang agrikultural na higit apat na buwan nang nakawelga sa plantasyon ng saging dahil ayaw iregularisa ng kumpanyang Hapones na Sumitomo Fruit Corporation o Sumifru.

Naglakbay pa mula sa Compostela Valley ang 350 sa mga unyonista upang kalampagin ang nagtutulog-tulugang Department of Labor and Employment pati ang Malacañang.

Ginanap ang salo-salo isang araw bago ang takdang police dispersal at ng Manila city government sa kampuhan.

Katambal ang mga iba pang organisasyon tulad ng Concerned Artists of the Philippines (CAP), Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), Amihan Federation of Peasant Women, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Anakpawis Partylist atbp., layunin ng Luto! Laban! na hikayatin ang mamamayan na palakasin ang panawagan sa regularisasyon ng Sumifru workers, ipagtanggol ang kanilang kampuhan mula sa banta ng clearing operations sa utos ng Manila City Hall, at itigil ng pangulo ang pagratsada sa land-use conversion na matapos magkait ng lupa sa magsasaka ay humahantong sa pang-aabuso sa mga manggagawa ng plantasyon.

Sa katunayan, tungo sa pagtatapos ng aktibidad ay dumami ang pulis na nagdulot ng pangamba sa mga welgista.

Nakaugat ang kanilang pangamba sa ilang beses na nilang naranasang dahas ng estado mula pa sa pagpapatupad ng batas militar ni Duterte sa Mindanao.

Ugnayan ng sining at produktong agrikultural

Liban sa pag-aalay ng tanghaliang crispy tawilis, minced pork with basil, at talbos ng kamote salad ng ihinanda ng mga boluntaryo kasama ng mismong mga unyonista, dalawang palihan ang isinagawa sa protest camp.

Habang abala ang ilan sa pagluluto habang nagtatalakayan, ang mga anak ng Sumifru workers at volunteers (edad 5-8) ay nagsanay sa pagguhit samantalang ang mga manggagawa (edad 20-35) naman ay lumahok sa isang writing workshop.

Nagkaroon din ng mabilisang live sketch session ang ilang visual artist sa gitna ng kampuhan tampok ang kalihim ng unyon habang siya’y nagbabahagi ng mga karanasan.

Ang Liwasang Bonifacio ay naging lunsaran sa pagbabahaginan ng kaalaman at karanasan.

Ang drawing workshop ng mga bata ay uminog sa prompt na “pangungulila sa tahanan”, kung saan sa proseso ng pagtuturo sa mga musmos sa pagguhit ng basic shapes at pagkukulay ay ipinatimo sa kanila ang halaga ng pagbabalik-tanaw sa nakagisnan nilang buhay sa kanayunan na ibang-iba sa lungsod kung saan sila nagkakampuhan.

Mainam itong paraan upang sa maagang kamulatan ay di lamang maipakilala sa kanila ang sining ng pagguhit kundi maipaunawa rin ang ipinaglalaban ng kanilang mga magulang at mabigyan din ng oras ang kanilang mga magulang na makibahagi sa mga aktibidad nang hindi pinuproblema ang mga bata.

Karamihan sa mga iginuhit ng mga bata ay mga eksena ng kanilang pamumuhay sa bukid.

Samantala, nagbukas ang writing workshop sa pakikipagtalakayan ng mga volunteer sa Sumifru workers hinggil sa kung ano ang espesyal na ulam na kanilang hinahanda kapag dumating ang suweldo.

Nailahad ang simpleng pamumuhay ng mga manggagawa sa pagsasabing adobong manok/baboy, sinigang, at sinabawang gulay ang madalas nilang ihanda kapag may pera.

Kasama rin sa talakayan ang halaga ng kanilang produktong agrikultural na isang esensiyal na sangkap sa merkado at ekonomiya ng mundo (e.g., banana chips, halo-halo, ketchup, harina, cereals, feeds, at marami pang iba.)

Sumunod na ibinahagi ng mga manggagawa ang buong proseso at panahon ng paglikha ng produktong saging.

Sa diskusyon, lumitaw na may dalawang pangunahing pagkakahati ang proseso ng kanilang paglikha: sa “erya” o lupang sakahan, at sa planta.

Umaabot sa halos labing-isang buwan mula sa pagbubungkal, pagtatanim, pagpapalago, pag-ani tungong packaging at quality control upang makapagluwal ng export-grade na Cavendish na saging sa mga bansang Japan, Korea, China, New Zealand, Singapore, at Middle East.

Metikuluso ang proseso ng kanilang paggawa sapagkat kakailanganin pa ng tamang “calibration” ng sukat at kalidad ng mga saging (na kinaklasipika nila sa “small hands” at “big hands”). Sa kalkulasyon ng UMA, binabarat ng Sumifru ang mga manggagawa nito sa pagbibigay lamang ng P365 na arawang sahod.

Samantala, sa barat na halagang P15.75 lamang binibili ang kanilang produkto kada kilo mula sa kinontratang grower. Pero ibinebenta ito sa labas ng bansa sa halagang P212.63 kada kilo ng saging. Sa bawat ektarya ng plantasyon ng saging, tinatayang kumikita ang kumpanyang Hapones ng dagdag P18 milyon kada taon.

Isinalaysay din ng mga manggagawa ang kanilang mga saloobin hinggil sa nangyaring marahas na dispersal sa pitong strike camps sa Compostela Valley noong Oktubre 11 at ang pagpaslang ng mga militar at pulis ng kumpanya kay Danny Boy Bautista noong Oktubre 31.

Si Bautista ay isa sa mga pangunahing nagtaguyod mula noong pumutok ang welga noong Oktubre 1. Sinundan pa ito ng panununog sa kanilang union office noong Nobyembre 30 at ang intensipikasyon ng surveillance at harassment mula sa mga militar.

Hindi nakapagtataka kung gayon na natutulak ang mga manggagawa na tahasang lumaban at manindigan sapagkat maging ang payapang pamumuhay na kanilang hinahangad sa Compostela Valley ay ipinagkakait sa kanila ng estado.

Sa alab ng pakikiisa ng iba’t ibang sektor

Matapos ang masayang salo-salo sa pananghalian at kuwentuhan, nagtipon ang lahat upang maglunsad ng pangkulturang programa.

Nakiisa ang mga estudyante at guro ng Polytechnic University of the Philippines, Emilio Aguinaldo College, at UP Los Baños. Tumugtog ang mga musikerong sina Alyana Cabral, Mara Marasigan, at The General Strike. Sa saliw ng makabayang himig at mga mensahe ng pakikiisa mula sa mga kinatawan ng iba’t ibang sektor, naging solido ang hanay at diwa ng sama-samang tanggulan para sa Sumifru workers.

Naging tampok din ang pagtatanghal ng Sining Obrero, ang grupong pangkultura ng NAMASUFA, na inawit ang kanilang orihinal na komposisyon (Padayon, gihapon ang welga sa ComVal!) na punumpuno ng dagundong ng tapang na ipanalo ang welga sa kabila ng pangil ng pasismo.

Naging marubdob din ang pagbasa ng mga manggagawa sa kanilang obra, mga monologue, sa writing workshop.

Saad ni Justy, 25, limang taon nang packer sa plant 220 ng Sumifru, “Hindi po madali ang kalagayan ko doon sa Mindanao dahil sa martial law. Bilang isang manggagawa ay natapakan po ang aking karapatan na ibigay ang dapat sa akin. Hindi rin madali na gumising nang madaling araw upang magtrabaho tapos hindi ka pala makapasok dahil sobra na daw o over-manning. Hindi madali kapag walang katiyakan ang ganitong sistema o porma ng tinatawag na kontraktwal.”

Tagumpay ng sama-samang pagkilos

Sa pagsasara ng programa, ipinaalala ni Lisa Ito, secretary general ng CAP, na ang sitwasyon ng Sumifru workers ay nangyayari sa buong bansa. Sunod-sunod ang mga trahedyang ipinapataw ng gobyerno kamakailan sa mga maralitang manggagawa at magbubukid. Aniya, lalo pa’t hindi nakikita sa mass media ang buong kuwento ng pakikibaka ng Sumifru workers, napapanahon at nararapat ang mga pagtitipon tulad ng Luto! Laban! upang magkaroon ng boses ang mga api.

Kinabukasan ng Luto! Laban!, dalawang linggong palugit ang naipanalo ng kolektibong pagtatanggol ng NAMASUFA’t mga tagasuporta nito para manatili ang protest camp sa Liwasang Bonifacio.

Sa pahayag ng UMA, ang extension nakuha ng unyon mula sa city hall ay “bunga ng pinagsamang lakas ng manggagawa at iba’t ibang sektor na sumusuporta at naninindigan para sa kanila.”

Lalong umiigting kung gayon ang pangangailangan na makipamuhay ang mga estudyante, guro, empleyado, lalo na ang mga manggagawang pangkultura, at sa sama-samang tanggulan para sa Sumifru workers, maisulong ang makatarungang panawagan para sa sahod, benepisyo, at regular na trabaho. #

PNP profiling of ACT members part of Duterte’s fascism, teachers group says

Efforts by the Philippine National Police (PNP) to extract a list Alliance of Concerned Teachers (ACT) members are part of the Rodrigo Duterte government’s fascist schemes, the teachers’ group said.

Reacting to visits by police operatives in schools and Department of Education (DepEd) offices last week to ask for a list of ACT members, the group accused both the PNP and the President of creating another “tokhang” list.

“This is part and parcel of the Duterte regime’s grand fascist scheme to suppress all forms of opposition to its tyrannical rule, further legitimized and strengthened by Duterte’s Executive Order 70 which converted the civilian bureaucracy into a fascist machinery,” ACT said in a strongly worded statement.

“This involves profiling, surveillance, identification, and neutralization of organizations critical to the current regime’s anti-people acts and policies,” one of the largest teachers’ organization in the country added.

A copy of a PNP-Zambales memorandum ordering the profiling of ACT members in the province. (ACT photo)

ACT Teachers Party Representative France Castro revealed through a series of social media posts over the weekend that police operatives went around schools and DepEd offices to demand lists of ACT members citing a PNP memorandum as basis.

The operations appear to be nationwide in scale and points to the top PNP leadership as the main source of the order, the group alleged.

ACT said the PNP memorandum on the inventory and profiling of ACT members is very similar to the police’s list of drug users and peddlers, tens of thousands of whom ended up dead in nightly police raids all over the country.

“The PNP will have blood on their hands, and the fascist State shall be held responsible if anything untoward happens to any ACT member. We are not afraid. We have been through this time and again,” ACT national president Joselyn Martinez said.

Militant mentors

Founded in 1982, ACT is a nationalist and militant alliance of teachers and education workers that has attracted members due to its consistent struggle for higher salaries and benefits.

Its successes in the last decades enabled the group to create an allied political organization. ACT Teachers’ Party has two sitting legislators at the House of Representatives.

Its teachers’ union, the ACT Union has chapters nationwide and is recognized as a sole bargaining unit of teachers and education workers in several regions, including the National Capital Region.

“ACT is a legitimate teachers’ organization with a long history of service to professional teachers, education support personnel, and the Filipino people in general,” Martinez said.

ACT is known for fighting for higher teachers salaries and benefits. (ACT photo)

As a militant organization, ACT, however, has been the subject of attacks by police and military agents for being a “communist front.” Several of its members and organizers have been killed and jailed throughout the years.

‘Dastardly, illegal’

Profiling operations against ACT members is a Gestapo-style operation, ACT said of the latest PNP scheme against the group.

“The PNP has no business meddling in the affairs of teachers’ organization…Their dastardly act of profiling ACT members is maliciously casting unnecessary doubt on the legitimacy of ACT as an organization,” the group said.

The group also denounced DepEd officials who acceded to the PNP memorandum, “thereby inviting harm to their own employees and even their students.”

It urged DepEd officials to oppose the “unconstitutional” police operations that may violate teachers’ rights.

“DepEd must order the withholding of any information about ACT members which may be used by the PNP to intimidate and harass teacher-unionists who fight for decent salaries and benefits, for the people’s right to education and other basic services, and for the rights and well-being of the people,” it said.

As of this writing, the DepEd has reportedly ordered its officer in charge in the Manila Division of City Schools to rescind her order supporting the PNP memorandum.

CNN Philippines also reported Monday that PNP chief Oscar Albayalde has ordered the relief of intelligence officers over the “leak” on the profiling of ACT members in Manila, Quezon City and Zambales Province.

The Commission on Human Rights (CHR) expressed alarm over the PNP’s operations against ACT and called on the police to adhere to the rule of law.

“Reports of alleged profiling of members of ACT are alarming as it violates rights to privacy and association, which are guaranteed freedoms in the Constitution among others,” CHR spokesperson Jacqueline de Guia in a statement said. # (Raymund B. Villanueva)

Free Satur and France; free the Lumad children

The Children’s Rehabilitation Center (CRC) condemns the illegal detention of Former Bayan Muna Rep. Satur Ocampo and ACT Teachers Rep. France Castro and other delegates of the National Solidarity Mission (NSM) in Davao del Norte since 9:30 pm last night November 28 by the combined elements of the 56th IB, Philippine National Police and Municipal Social Work and Development Officers.

CRC also denounces threats of Anti-Trafficking and violation of RA 7610 charges against the NSM delegation, after rescuing the Lumad people from further harassment of the army and ALAMARA in their community following the closure of the main school of Salugpongan Ta Tanu Igkakanon Learning Center Inc (STTILCI) in Dulyan, Davao del Norte yesterday November 28, 2018.

The escalation of military attacks on schools spread fear and paranoia among children in the schools of STTILCI and the Lumad communities in Mindanao.

CRC calls for the release of Rep. Satur Ocampo, Rep France Castro and the rest of the NSM. End Martial Law in Mindanao. Let the children study in their schools, pull out military troops from the Lumad communities. #

Charges against Satur and aid group has no basis–LODI

The Duterte regime has reached a new low with the filing of preposterous human trafficking and kidnapping charges against veteran journalist, activist and human rights advocate Satur Ocampo, ACT Teachers party-list Rep. France Castro as they were on a fact-finding to aid beleaguered indigenous people in Talaingod, Davao del Norte.

The arts and media alliance, Let’s Organize for Democracy and Integrity demands the immediate release of Ocampo and Castro and their 17 companions.

The charges are baseless, meant to cover up the truth: That it is the paramilitary groups Alamara and Magahat Bagani, commanded by the Philippine Army, that lay waste to Lumad communities. They should be the ones facing charges as they have killed Lumad leaders, shut down schools, and driven off communities from ancestral lands that President Rodrigo Duterte has promised to business and foreign patrons.

Ocampo is a a columnist with The Philippine Star and chairperson of the Board of Directors of Bulatlat.com. He joined the 19-member National Humanitarian Mission that went to Talaingod Wednesday night to bring aid to the Lumad.

Ocampo and the rest of the mission accompanied the Lumad evacuees at the Talaingod police station to lodge complaints against the paramilitary group Alamara. To preempt the human rights case, cops concocted their lies.

The charge has no basis. The parents of 29 Lumad students provided written statements of recognition for the mission’s presence and purpose.

This afternoon, Ocampo and the others were taken to Kapalong District Hospital and eventually to the Tagum City Prosecutors Office for inquest proceedings.

We repeat: accusing Ocampo, who is all of 79 years old, of trumped-up charges of kidnapping and human trafficking is preposterous. We demand that the Talaingod PNP withdraw its charges against Satur Ocampo and he is set free immediately.

We warn the Duterte government that detaining an elderly journalist who is only acting on his convictions that are well within his rights would earn the greater condemnation of the journalistic community in the Philippines and the world. #

Martial law victims want Imelda behind bars

Martial law victims and activists held a picket protest outside Sandiganbayan office in Quezon City to demand for the arrest warrant for Imelda Marcos following its guilty verdict against the former First Lady.

Samahan ng mga Ex-detainees laban sa Detensyon at Aresto (SELDA) welcomed the conviction and asked the court to immediately put Marcos behind bars.

The group also reacted to the statement of PNP Director General Oscar Albayalde that Imelda might not be arrested because of her age and health conditions.

Albayalde’s statement did not surprise the martial law human rights victims since the Rodrigo Duterte government has been giving the Marcos family special treatment, SELDA said.

SELDA added that Sandiganbayan’s guilty verdict is a landmark decision that should be upheld.

SELDA called on the Sandiganbayan to stand by tits decision and not be cowed by the Marcoses’ alliance with Duterte. # (Report by Joseph Cuevas / Video by Carlo Francisco / Featured Image by Jinky Mendoza-Aguilar)

Panayam kay Dan Balusio ng BAYAN Bikol sa ika 46th na Komemorasyon ng Martial Law

Setyembre 21, 2018 – Panoorin ang panayam kay Dan Balusio, Secretary-General ng BAYAN Bikol hinggil sa kalagayan at panawagan ng mamamayan ng rehiyong Bikol tungkol sa Martial Law mula noon hanggang ngayon.

Para sa kabataan, ang pumikit ay kasalanan

Sanaysay at mga larawan ni Denver del Rosario

Umulan ma’y hindi nagpatinag ang sambayanan, at kanilang isinigaw ang patuloy na panawagan, “Never again!”

Sa hiyaw ng madla’y nangibabaw ang isang sektor ng lipunan na walang-sawang kumikilos at nagmumulat para sa kalayaan ng bansa. Halos limang dekada na ang nakalipas mula sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan, ngunit hanggang ngayo’y kasama pa rin ito sa laban. Patuloy sitong nagpapaalala sa mga kasalanan ng lipunan at kumukontra sa pagbubulag-bulagan sa panahong inaapakan ang mga karapatan ng mamamayan.

Ika nga ni Lean Alejandro, patuloy na babalik ang kabataan.

Muling gumawa ng kasaysayan ang sambayanang Pilipino noong nakaraang Biyernes, kung saan kasama ng kabataan ang iba’t ibang sektor ng lipunan upang gunitain ang ika-46 anibersaryo ng batas militar sa Pilipinas sa ilalim ng diktador na si Ferdinand E. Marcos. Taas-kamaong pinagpugayan ng sambayanan ang mga taong naglaan ng kanilang mga buhay upang labanan ang diktadurya at tiraniya noong panahong iyon.

Isa si Andrew Mencias, 20, sa naitalang labinlimang-libong nagprotesta sa Luneta. Kasama ang kanyang mga kaibigan mula UP Diliman ay tumungo siya sa Luneta upang sumama sa mas malawak na hanay ng mamamayan. Kasabay ng pag-alala sa kamatayan ng demokrasya ay ang pagkundena sa nagbabadyang pagbabalik ng pamilyang Marcos sa mas mataas na kapangyarihang politikal at ang patuloy na pagtapak sa karapatang pantao ng kasalukuyang administrasyongRodrigo Duterte.

“Pumunta ako ng Luneta dahil naniniwala ako sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos,” ani Mencias. “Para sa akin, maraming bagay tayong dapat nating natatamasa pero hindi natin nakukuha.”

Nagkataong itinakda din noong nakaraang Biyernes ang Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan, ngunit isa itong malaking kabalintunaan sa ating bansa. Sa araw na ito’y binabalikan ng sambayanan ang taong 1972, kung kailan tinanggal ang kalayaan ng mamamayan. Kung iisipi’y ilang dekada nang lumipas, subalit muli itong nagiging tampok ngayon kaugnay ng pamamalakad ng administrasyong Duterte, na inihahalintulad ng mga grupong sektoral kay Marcos.

Patuloy ang pagnupuna at pagkukundena ng iba’t ibang mga grupo sa kasalukuyang administrasyon dahil sa kawalang-respeto nito sa karapatang pantao at ang patuloy na pagsasabatas ng mga anti-mamamayang polisiya. Aktibong lumalahok sa mga pagkilos ang kabataan—kasabay ng pagsama sa iba’t ibang mobilisasyon ay ang pagsulong ng kanilang mga adbokasiya bilang tugon sa iba’t ibang isyung panlipunan.

Katulad na lamang ni Mencias na nakikiisa sa laban ng kabataan para sa libreng edukasyon, na itinuturing niyang pundasyon ng isang progresibong lipunan. Habang malayo na ang narating ng kampanya, patuloy pa rin ang mga dagok na humahadlang upang makamit ang edukasyon para sa lahat.

“Nakakalungkot na pangit yung quality ng maraming public schools dito sa atin,” ani Mencias. “Nakakulong pa rin tayo sa isang sistemang wala tayong napapala.”

Kamakailan lamang ay napagtagumpayan ng kabataan na tanggalin ang Return Service Agreement mula sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. Matagal nang pinupuna ng mga estudyante ang probisyong ito—ayon sa National Union of Students of the Philippines (NUSP), ang edukasyon ay karapatan at dapat walang kapalit.

Gayunpaman, sa maliliit na hakbang ay patuloy pa rin ang mga banta sa karapatang ito, katulad ng nagbabadyang budget cut sa edukasyon at ang pasuweldo sa mga guro na hindi pa rin sapat.

Isa pa sa isinusulong ni Mencias ay ang karapatan ng pambansang minorya, na patuloy na binubusabos ng kasalukuyang rehimen. “Higit sa lahat, sila yung pinaka-apektado ng mga batas, at hindi rin naman sila pinoprotektahan ng military,” ani Mencias.

Ayon sa Save our Schools (SOS) Network, kamakailan lamang ay pitong kabataang Moro ang pinatay ng mga militar sa Patikul, Sulu sa ilalim ng batas militar sa Mindanao—bukod pa dito ay ang serye ng mga pagbomba sa mga katutubong komunidad at mga kaso ng puwersahang pagsuko sa kamay ng mga puwersang gobyerno, isang manipestasyon na patuloy pa rin ang paglabag ng estado sa karapatang pantao.

Isang patunay si Mencias sa libo-libong kabataang patuloy na nakikibaka para sa tunay na pagbabagong panlipunan at tumatangging kalimutan ang ating masalimuot na nakaraan. Patuloy nilang ginagampanan ang kanilang papel bilang mga pag-asa ng bayan. Ang sabi ng iilan, huwag nang mangialam ang kabataan, hindi naman kayo buhay noong mga panahong iyon.

Ngunit sila’y hindi magpapatinag.

“Hanggang ngayon naman, nararamdaman pa rin natin ang mga ginawa ni Marcos, ngayon pang gusto nilang bumalik sa mataas na kapangyarihan,” ani Mencias. “Dapat naman talaga nating binabalikan at pinag-uusapan ang kasaysayan, para maisakonteksto natin yung sitwasyon na meron tayo ngayon.”

Kung babalikan ang 1970, ang kabataan ang nanguna sa panawagang baguhin ang sistemang pulitikal at pang-ekonomiko ng bansa. Sa Sigwa ng Unang Kwarto, kabataan ang nanguna sa paghingi ng pagbabagong panlipunan sa ilalim ng administrasyong Marcos, na nagpapakita na ng mga tendensiyang diktaduriyal. Maraming kabataan ang nagbuwis ng buhay upang ipaglaban ang kinabukasan ng inang bayan.

Halos limang dekada na ang lumipas, ngunit muli nilang pinatunayang patuloy silang lumalaban kasama ang sambayanan.

Hindi pa rin nagbabago ang lipunang ginagalawan—sa ilalim ng administrasyong Duterte, kinikitil ang mga pag-asa ng bayan at pilit pinipinturahan ito ng estado bilang “collateral damage”. Nariyan si Kian delos Santos, si Carl Arnaiz, at daan-daang kabataang biktima ng pambubusabos at paglabag sa karapatang pantao ng kasalukuyang liderato.

Ganoon pa rin ang sistemang pulitikal at pang-ekonomiko na patuloy na pinoprotektahan lamang ang interes ng makapangyarihang iilan. Patuloy ang pagtatangkang baguhin ang kasaysayan at ilagay sa pedestal ang diktador na kumitil ng maraming buhay at binaon ang bansa sa utang na hanggang ngayo’y pasanin ng mamamayan.

Patuloy pa rin ang laban.

Madalas na tinuturo sa mga paaralan na nakamtam muli ng sambayanan ang kalayaan matapos nilang pabagsakin ang diktadurya noong 1986. Ngunit alam ng kabataang hindi pa tunay na malaya ang bansa—mahaba lang ang tanikala. Sila ang patunay na hindi maaaring magbulag-bulagan ang mamamayan, lalo’t harap-harapan ang paglabag at ang pagsasawalang-bahala.

Ilang buhay man ang kunin, patuloy silang babalik at lalaban. #

Rights groups assail Duterte’s fascist attacks

Human Rights group Karapatan and other progressive groups held a Black Friday Protest, September 14, at Gate 2 of Camp General Emilio Aguinaldo in Quezon City to call for an end to the attacks of the Duterte regime against the Filipino people.

According to Karapatan, the Duterte regime is a danger to the Filipino people.

Duterte’s reign of terror through its counterinsurgency program Oplan Kapayapaan and its imposition of martial law in Mindanao are taking advantage of alleged terrorist activities as pretext to attacks against civilians, the group said.

Two farmers from Compostella Farmer’s Association (CFA) were killed last August 19. Couple Gilbert and Jean Labial on their way home after visiting a wake from a fellow CFA member. They were killed by suspected elements of 66th IB because of their opposition to the entry of mining companies in their area, the protesters said.

Karapatan also cited the recent killing of Haide Malalay Flores last August 21 in Guihulngan City, Negros Oriental who was shot dead while on her way home. She was a businesswoman and an activist for peasant advocacies.

Karapatan reported as well the case of spouses Edison and Divina Erece who were arrested by elements of military and police last September 3 in Calayan, Cagayan. The couple were members of the peasant group Amihan-Cagayan.

They were charged with illegal possession of explosives, murder, arson and qualified assault.

Political prisoners now number 509, majority of whom are poor peasants, Karapatan said.

Meanwhile, Antonio Flores, secretary-general of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), stressed that aside from killings of 150 farmers, the Duterte government also slapped trumped up charges against peasant activists.

The filing of criminal offenses and red-tagging of farmer leaders as members of New Peoples Army are the trademark of this administration. Instead of addressing the problem of landlessness and poverty, continuos military operations and human rights violations happened almost everyday, Flores added.

Estrellita Bagasbas of Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) said that even urban poor people were victims of Duterte’s attacks.

She cited the violence in Pandi Bulacan where “fake and ousted members” of KADAMAY are allegedly being used by the police as intelligence agents.

Some organizers and leaders of KADAMAY also recieved death threats and harassments, KADAMAY said. # (Video and report by Joseph Cuevas)

Youth activists hold ‘National Day of Remembrance’ to honor Martial Law victims

The League of Filipino Students (LFS), one of the country’s most storied youth groups, on its 41st anniversary honored the victims and martyrs of the Martial Law in a forum at the University of the Philippines Tuesday, September 11.

Present at the forum were Nanette Castillo of RISE UP, Prof. Sarah Raymundo of No Erasures No Revisions, LFS alumnus Nathanael Santiago and Datu Tungig Mansumuy-at of Salugpongan Mindanao who compared their struggles during Marcos’ martial law to current President Rodrigo Duterte’s own tyranny.

Also present were Bonifacio Ilagan, Danilo dela Fuente and Carmencitta Caragdag who were martial law survivors.

Danilo dela Fuente, a martial law survivor and vice chairperson of SELDA (Samahan ng mga Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto) said that, “The 41st anniversary of the LFS is a manifestation that what we fought for as members of the Kabataang Makabayan during the martial law, after 41 years have passed, still continues through the LFS.”

“Our history and struggles during the martial law should not be forgotten. All the experiences and practices we had will serve as lesson on how the youth today must face the Duterte dictatorship,” dela Fuente added.

According to Kara Taggaoa, LFS national spokesperson, “The organization was established during the Marcos regime when students’ right to organize was repressed. Now that we are again facing another dictator in Malacanang, LFS’s commitment is to continue to fight for people and students democratic rights.”

Current LFS members held a protest activity and welcomed leaders of indigenous peoples group in front of the university’s Palma Hall after the forum to start a series of activities called “9 Days of Remembering and Rage: Remembering Martial Law, Rage Against Tyranny” that will culminate on the anniversary of Marcos’ declaration of martial rule on September 21. (Report and photos by Maricon Montajes)

Groups hit Marcos-Duterte alliance on dictator’s 101st birth anniversary

The Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang (CARMMA) and groups belonging to the Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) denounced what they call an alliance between the family of the late dictator and President Rodrigo Duterte in a picket protest at the Libingan ng mga Bayani in Taguig City on the 101st birth anniversary of the late dictator Ferdinand Marcos Tuesday, September 11.

The protesters said Duterte sponsored the wholesale accomodation of the ousted tyrant’s family by allowing him burial at the Libingan ng mga Bayani and enabling them to be firmly entrenched back into power.

BAYAN also slammed Ilocos Norte Governor Imee Marcos’ statement that those against their family should “move on and accept the reality.”

“How can we  forget the atrocities under Martial Law and the ill gotten wealth amassed by the late dictator and his family? The Marcos regime was a curse to the Filipino people and the dictatorship  that devasted the people are now treated by President Duterte as heroes,” BAYAN said in a statement.

They also warned Duterte against attempts to revise the history and impose his own Marcos-inspired brand of dictatorship.

“Almost one third of the country is under Martial rule and Duterte has already surpassed Marcos in terms of extra-judicial killings,” the protesters said.

CARMMA and BAYAN called on the Filipino people to join the United People’s Action Rally in Luneta on September 21 to thwart “threats of another dictatorship.” (Video and report by Joseph Cuevas)