Pahayag ng Kilusang Mayo Uno sa Human Security Act

Nagbigay pahayag si Jerome Adonis, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Mayo Uno kaugnay sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng Human Security Act of 2007.