Dr. Jojo M Carabeo

“Ang maglingkod para sa bayan ay kadakilaang hindi malilimutan.”

Kodao mourns the passing of one of our Ngayon Na, Bayan! co-hosts, people’s doctor Jojo M. Carabeo.