Bahag ang buntot

Tula ni Ron Magbuhos Papag

 

Bahag na ang buntot ng asong ulol

Dati lahat ay inaangilan, kahol ng kahol

Ngayo’y bumubula ang bibig at umaalulong

Nambu-buladas kung hindi nagmamaktol

 

Hoy, tuta, bistado na ang iyong istilo

Istayl mo bulok, istayl mo bulok!

Hoy, tuta, bistado na inyong gubyerno

Gubyerno niyo bulok! Gubyerno niyo bulok!

 

Nagkukunwang kaliwa at makabayan

Isa daw sosyalista at maka-mamamayan

Habang hina-hagupit ang taumbayan

Pinapatay ng walang pakundangan

 

Reporma at pagbabago, ipinagsisigawan

Galit sa mayayaman, negosyante at dayuhan

Habang sakmal tubo ang negosyanteng gahaman

At patuloy ang pangangamkam ng lupa’t likas yaman

 

Huwag paloloko sa pangakong pagbabago

Ng isang doble-karang tuta’t berdugo

Huwag palilinlang sa salitang mababango

Ng presidenteng himod-pwet sa dayuhang amo