LARAWAN: Pormal na pagbubukas ng usapang pangkapayapaan

The Netherlands
April 3, 2017