Posts

KODAO ASKS: Ano ang masasabi mo sa pangako ni Duterte para sa mga manggagawa? (Mayo Uno 2019)

KODAO ASKS: Tinanong ng Kodao ang mga manggagawang lumahok sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa 2019 kung ano ang kanilang opinyon hinggil sa mga napakong pangako ni Duterte para sa kanilang sektor.