Pulang Saludo Music Video

Para sa dakilang pantas ng lipunang Pilipino at mamamayan ng mundo, pulang saludo!

Ang Pulang Saludo music video ay handog ng Kodao productions at People’s Chorale sa kabayanihan at kadakilaan ni Propesor Jose Maria Sison—taliba, guro, artista at mangagawang pangkultura.

Sa kaniyang kaarawan sa Pebrero 8, sa ganap na alas-3 ng hapon samahan ninyo kami sa https://www.youtube.com/@kodaophil para sa panimulang pagpapalabas ng Pulang Saludo, Ka Joma!