PODCAST: Resumption of Formal Peace Talks 2016

Itanong mo kay Prof
Topic: Resumption of formal peace talks
September 2, 2016

Intro ni Prof Sarah:

Naging madulas at nagbunga ng mga positibong hakbang tungo sa makatarungang kapayapaan o just peace ang nakaraang pagbubukas ng Peace Talks sa pagitan ng rebolusyonaryong gobyerno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon ng Pambansa Demokratikong Prente o ng NDFP sa Administrasyong Duterte. Sa kabila ng mahusay na pagdadala ng dalawang panig sa mga usaping may pangmalawakan at malalim na implikasyon at posibleng epekto sa buhay ng mamamayan, halos matabunan ito ng kontrobersya ng extra judicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nagpasahol pa rito ang iskandalong sumambulat sa gitna ng imbestigasyon ng mga pwersa ng Liberal Party o ng mga nalalabing ahente ng dilawan ng Matuwid na Daan sa kasalukuyang gobyerno. Malinaw ang kanilang hangarin, pati na ng corporate media ng imperyalistang Estados Unidos: ang magbuga ng mga kontrobersiya at iskandalo na walang solidong suri, panawagan at paguugat sa kasalukuyang kalagayan ng drug war at nakopolitics sa bansa at sa buong daigdig. Ang mga ganitong usapan ang bumaon sa balita at pagsusuri hinggil sa Peace Talks

Malinaw kasi ang tindig ng peace talks sa mga political players na naglilingkod sa naghaharing uri: layuning buwagin ng Peace Talks ang oligarkiya o naghaharing uri sa pamamagitan ng pagsusulong ng pambansang paglaya at demokrasya, ito ang pakikibakang susi sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kaya sa ating palatuntunang Itanong mo Kay Prof, binigyan natin ng pagkakataong mag-ulat, malinaw at magpaliwanag ang Chief Consultant ng NDFP para sa Usapang Pangkapayapaan, si Propesor Jose Maria Sison. Mabuhay sa inyong mahusay na pagdadala ng Peace Talks sa inisyal na pagbubukas nito, Prop. Sison!

Pagbati ni JMS: Maalab na makabayang pagbati sa iyo Prof. Sarah Raymundo at sa lahat ng ating tagapakinig. Napakahalaga sa ating bayan ang usapang pangkayapapaan. Mainam na mapag-usapan natin ito.

Mga Tanong:

1. Prof Sison, bakit sinasabing ‘tagumpay” ang nakaraang usapang pangkapayapaan na ginanap sa Oslo, Norway sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP)?

JMS: Matagumpay ang pormal na pag-uuusap sa Oslo noong Agosto 22 hanggang 26 dahil sa muling pagtataguyod sa mga kasunduan sa pagitan ng GRP at NDFP magmula pa sa The Hague Joint Declaration ng 1992. Tinanggap ng GRP panel mula sa NDFP panel ang panibagong listahan ng mga NDFP consultant na dapat may safety and immunity guarantees. Nagkasundo sa plano ng pagpapabilis sa takbo ng usapang pangkapayapaan.

Nakarating sa Oslo ang mga pinalayang NDFP consultant at nakalahok sila sa pag-uusap. Irerekomenda ng GRP panel kay Presidente Duterte ang pagpapalaya sa lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng amnesty. Nagkatugunan ang unilateral ceasefire declaration ng GRP at NDFP at kung gayon may effective ceasefire na. Sa loob ng animnapung (60) araw, pag-uusapan upang pagkasunduan ang isang bilateral ceasefire agreement.

2. Alam po ninyo Prof. Sison na umani ng mga positibong komento at pahayag ang nakalipas nausapang pangkapayapaan lalo na sa social media. Ano po ba ang aasahan ng mamamayan ngayong natapos na ang formal peace talks.? Meron pa po bang kasunod ito?

JMS: Sa Oktubre ang susunod na pag-uusap. Pangangasiwaan ng panel ng GRP at ng NDFP ang pag-uusap tungkol sa social and economic reforms sa antas ng Reciprocal Working Committees at tungkol sa political and constitutional reforms, gayundin ang end of hostilities sa antas ng Reciprocal Working Groups.

3. Ano po ba ang papel ng Royal Norwegian Government (RNG) sa usapang pangkapayaan sa pagitan ng GRP at NDFP?

JMS: Ang Royal Norwegian Government ay facilitator sa pagitan ng GRP at NDFP. Kinakausap nito ang magkabila para mapadali ang pagkakasundo tungkol sa pagtatagpo at pag-uusap nila. Pinadadali ang mga visa at sinasagot ang pamasahe ng mga lalahok sa pag-uusap; gayundin ang mga kinakailangang pasilidad, tulad ng mga lugar at gamit ng pagpupulong at pagpapahinga. Hindi nakikialam ang Norwegian government sa nilalaman ng pag-uusap.

4 Ano po ang masasabi ninyo sa paglahok sa usapang pangkapayapaan ng mga pinalayang detenidong pulitical at consultants ng NDFP? Kapansin-pansin po sa mga naglabasang mga larawan nila sa Oslo, Norway na halos hindi naman nagkakalayo ang idad ng marami sa kanila. Ibig sabihin po bang sabihin, matagal na silang kasapi ng CPP/NDFP/NPA?

JMS: Magaling ang paglahok nila sa mga pag-uusap. Nabigyan sila ng assignment sa iba’t ibang gawain bilang mga consultant. Matataas ang antas ng kaalaman at kasanayan nila sa ibat ibang paksa at gawain. Mayaman ang karanasan nila. Mga beteranong kadre sila ng rebolusyonaryong kilusan ng CPP, NPA at NDFP at makabuluhan ang paglahok nila sa usapang pangkapayapaan,

5. Meron pang mahigit 500 detenidong pulitikal ang nakakulong sa buong kapuluan, ano na po ang mangyayari sa kanila? Matutuloy po ba ang amnesty na ipinahayag ng gubyernong Duterte para sila ay makalaya? Ano po ba ang napagkasunduan ninyo at ng GRP hinggil sa bagay na ito?

JMS: Sabi ng GRP panel na tutuparin ni Presidente Duterte ang pangako niyang bigyan ng amnesty at palayain ang lahat ng political prisoner. Nakasaad sa Joint Statement ng Agosto 26 na irerekomenda ng GRP panel kay Presidente Duterte ang pag-amnesty at paglaya nila. Kaugnay ito ng magkasabay na indefinite unilateral ceasefire na nag-umpisa nang umiral.

6. Ngayon po ay matunog ang usapin ng indefinite ceasefire sa pagitan ng AFP/PNP at NPA, at marami din pong natutuwa sa bagay na ito. Ano po ba ang nilalaman ng kasunduan hinggil sa ceasefire na dapat ipatupad ng magkabilang panig?

JMS: Sa simpleng salita, bawal na magpapaputok ang armadong tauhan ng isang panig laban sa kabilang panig. Natutupad na ito sa pamamagitan ng magkabilang unilateral ceasefire. Pero patitibayin at pahuhusayin pa ang ceasefire sa pamamagitan ng iisang bilateral ceasefire agreement.

7. Sabi ng mga sundalo, maaari na raw pong bumalik sa kanilang mga tirahan ang mga bakwit sa
Mindanao. Ano po ang inyong pagtingin hinggil dito?

JMS: Welcome ang anunsyo sa pag-atras ng AFP mula sa mga komunidad at pagbalik sa barracks. Sa gayon, makakabalik na ang mga bakwit sa kanilang mga tahanan at mga lupa, tulad ng mga Lumad sa Eastern Mindanao.

8. Ano ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig Prof Sison at sa sambayanang Pilipino?

JMS: Nagpapasalamat ako sa lahat ng ating kababayan sa pagsuporta nila sa usapang pangkapayapaan, sa amnesty at pagpapalaya sa mga political prisoners at sa paggawa ng mga kasunduan sa social, economic at political reforms para makamit ang makatarungan at matibay na kapayapaan. Ipagpatuloy ninyo ang suporta at pagkilos para sa makabuluhang pagbabago para sa kapakanan ng mga anakpawis at sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.

Closing spiel ni Prof Sarah:

Maraming salamat Prof. Sison sa inyong suri at mensahe. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig!

Tandaan natin, hindi biro ang Peace Talks. Hindi rin ito isang pagkakataon para sa dalawang panig na maging nyutral at magusap ng “lantay peace.” Ang peace talks ay isang pambihirang pagkakataon para sa dalawang panig, ang gobyerno ng Pilipinas at ang rebolusyonaryong gobyerno ng Partido Komunista ng Pilipinas upang pagusapan ang ugat ng armadong pakikibaka. Isa itong pagpagnig sa bahagi ng gobyernong Duterte sa kahalagan ng pagtuklas sa mga solusyon para sa pangaraw-araw na ligalig, gutom, hirap, at pasakti na dinaranas ng masang Pilipino, mga kundisyong matagal na ring sinosolusyunan ng rebolusyarnong kilusan ng Partido Komunista ng Pilipinas na nakalubog sa mga barrio, sakahan, pabrika, eskwelahan, opisina, barong-barong, simbahan at sa lahat ng lugar kung nasaan ang mamamayang Pilipinong nagnanais at kumikilos para sa pagbabago.

Ito po si Sarah Raymundo, guro ng Unibersidad ng Pilipinas at aktibista ng CONTEND at Alliance of Concerned Teachers. Pagtagumpayan natin ang pakikibaka para sa Pambansang paglaya at demokrasya upang maipagtagumpayan ang makatarungang kapayapaan. ###