Pasismo ng gubyernong Duterte, kinundena sa araw ng kababaihan

Sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan noong Marso 8, isang kilos-protesta ang pinangunahan ng Gabriela at mga progresibong grupo patungong Mendiola sa Maynila upang singilin ang rehimeng Rodrigo Duterte sa palpak nitong pagtugon sa Covid-19.

Binatikos din nila ang gobyerno sa tumitindi nitong atake at paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan, tulad ng raid ng pulisya at militar laban sa Southern Tagalog noong Marso 7 na pumatay ng siyam at umaresto sa anim na sibilyan.