Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2020 para sa Sahod, Trabaho, Lupa at Karapatan

Pinangunahan ng grupong Gabriela at iba pang progresibong grupo ang paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Manggagawa sa isang kilos-protesta sa Liwasang Bonifacio at Mendiola sa Maynila noong Marso 8.

Panawagan nila ngayong taon ang Sahod, Trabaho, Lupa at Karapatan na kanilang sinisingil sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Bukod sa matinding karahasan at pasismong nararanasan ng kababaihan at mamamayan, tinututulan din nila ang pag-amyenda sa Public Services Act at pagbuhay sa Charter Change na siyang magpapatindi sa mga polisiya at programa ng pamahalaan na anila’y neoliberal na dikta ng mga imperyalistang bansa at ibayong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino.

(Bidyo ni: Joseph Cuevas/Kodao)