Bakit kailangang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan?