‘Ang kalaban natin ay virus’

“Ang kalaban natin ay virus… Kailangan marami ang mga doktor, nurse, health workers na gumagabay at nangunguna sa atin. Ang kailangan natin ngayon ay sistematiko para tiyak ang kaligtasan ng mamamayan… Hindi po ‘yan masasagot ng deployment ng pulis at militar.” – Joms Salvador, Secretary General, GABRIELA

Maricon Montajes