Posts

‘Preparasyon na nila ‘yan sa eleksyon’

“Itong bira nila sa Makabayan, lalo na sa oposisyon, preparasyon na nila ‘yan sa eleksyon. Gustong lumpuhin ng gobyerno ang oposisyon bago pa man mag-halalan. Hindi na lang ito red-tagging kundi using the government funds for electoral purposes to defend the administration. May tulog talaga ang Duterte candidates at para ma-ensure na manalo sila, lulumphin nila ang oposisyon long before 2022. It’s a combination of red-tagging and electioneering using public funds.”Atty. Neri Colmenares, Chairman, Bayan Muna