Posts

Ang pato at tandang

( ‘Wag kami idyota!)

Ni Ibarra Banaag

Isang umagang kay ganda,

nagkasalubong ang dalawa,

sa lungga ng mga buwaya,

ng kuro-kuro at komedya.

Si Pato ay kumakatawan,

sa kulumpon ng kadiliman,

‘to naman si King Tandang,

tagapagtanggol ng katwiran.

Kwak kwak, mister ispiker,

kabataan ngayo’y bulnerable,

kaloka na mga impormasyon,

papalapit na ang Armaggedon.

Mister ispiker, bati ni Tandang,

ako po’y nagtapos na may honor,

kaya’t ‘wag paratangang lito,

sa paksang dito nakadulog.

Kwak kwak, mister ispiker,

hindi po ako kami mga dugyut,

bulnerable, nga’t inkredible,

mis-impormasyon may perdible!

Mister ispiker, bati ni Tandang,

kaming kabataan ay di bobo,

ayaw namin na kapuntahan,

isang mangmang sa lipunan.

Kwak kwak, mister ispiker,

I therefore conclude the world youth,

ay really bulnerable pati gayut,

kaya po ako nagpapa-kyut!

Mister ispiker, sabi ni Tandang,

ang lumaking walang muwang,

sa mundo at kasaysayan,

isang insulto sa’ming talas at talino.

Kwak kwak, mister ispiker

hindi ko ugali na magpa-bebe,

talaga po kasing bulnerable,

kaming kampon ni Baby Em.

Mister ispiker, kaming milenyo,

ay di katulad ni Ginang Pato,

na hindi pwedeng mamanipula,

ng mga gawa-gawang litanya.

Kwak kwak, mister ispiker,

i-clear ko lang, di ako bitter,

regarding somebody else’s agenda,

bulnerable ang pork sa merienda.

Mister ispiker, ‘yan bang kurikulum,

na ituturo niyo sa klasrum,

ay babaluktot sa diktadurya,

kaya bulnerable ang masa?

Setyembre 21, 2023