Posts

Kung paano pinaghahandaan ng ilang guro ang pasukan sa panahon ng pandemya

Inihayag ni Propesor Lynda Garcia, isang guro ng Miriam College, ang ginagawang paghahanda ng mga katulad niyang edukador ang parating na pasukan habang nasa gitna ng lockdown ang bansa dahil sa pandemya ng coronavirus. “Heto po, nagsisiskap para matugunan ang lahat ng responsibilidad ng isang guro”, ani Garcia.

Ang hamon niya sa kapwa guro ay magbago ng perspektiba sa edukasyon kung saan mababago ang porma at laman ng pagtuturo dahil sa tinaguriang “new normal” kung saan inaasahan ang kakaibang pagtuturo na angkop sa kalagayan ng mundo. Kinakailangan din daw na magkaroon ng ibayong pagkalinga ang mga guro sa kanilang mag-aaral at pati na sa mga kapwa guro.

Binanggit din ni Garcia na dapat ituwid ang mga maling impormasyon lalo na ngayon sa panahon ng krisis ng COVID-19.

Edit: Jo Maline Mamangun

Music: Cinematic Ambient by AShamaluevMusic.

Music Link: https://youtu.be/ikvSxMtRwnE