Posts

Kodao Klasik: Ruta ni Ka Roda (2006)

Sundan ang pakikipagsapalaran ni Medardo “Ka Roda” Roda sa Maynila, kung saan siya unang humawak ng manibela. Ginalugad niya ng ilang dekada ang mga daan ng syudad at nagamay ang mga suliranin ng tsuper.

At nang makilala ni Ka Roda ang Piston o Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide, nagkaroon siya ng bukod-tanging kahalagahan sa laban ng mga tsuper at sambayanang Pilipino.

  • Script/Direction/Editing: Risa Jopson
  • Cinematography: Ariel Saturay/Ron Papag/Risa Jopson/Asia Visions
  • Artistic Directors: Nes Jacinto/Raymund Villanueva

Ruta ni Ka Roda

On the eighth death anniversary of Medardo Roda of the Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON), we are re-posting this Kodao-produced video documentary of the legendary transport leader.

Ruta ni Ka Roda (Roda’s Route) is a 14-minute documentary about the life of Filipino transport leader Medardo Roda, popularly known as Ka Roda.

He was the longtime chair of the transport group Piston. He gave face to transport workers and fought alongside them for the longest time.

(Kodao Productions/2006 * Script/Direction/Editing: Risa Jopson * Cinematography: Ariel Saturay/Ron Papag/Risa Jopson/Asia Visions * Artistic Directors: Nes Jacinto+/Raymund Villanueva)