Posts

‘Habang lumiliit ang democratic space, mas kinakailangan nating itulak na maging malaya’

“Napakahalaga, lalo na sa panahon ng pandemya, ang tapat at malayang pagbabalita. Habang patuloy tayong pinipilit na sumabay sa opisyal na pahayag ng pamahalaan at habang lumiliit ang democratic space sa Pilipinas, mas kinakailangan nating itulak na maging malaya.”Jonathan de Santos, Chairperson, National Union of Journalists of the Philippines