Posts

‘The cyberattacks were traced back to the government’

“Malinaw na malinaw ito, the cyberattacks were traced back to the government, which means it is an official policy of this administration to attack media organizations, especially those critical of the Duterte regime. This is damning evidence that the government is out to silence the press, and belies the administration’s repeated claims that they are not attacking press freedom.”Rep. Ferdinand Gaite, Bayan Muna

Pahayag ng mamahayag na si Lady Ann Salem sa kanilang paglaya

Isang araw matapos ang kanyang paglaya, kasama ang union organizer na si Rodrigo Esparago, ikinuwento ng mamahayag na si Lady Ann Salem ang pag-aresto sa kanila ng pulis at kanilang pakikibaka upang makalaya.

Pakinggan ang karanasan ng isang mamahayag sa loob ng piitan habang mayroong pandemya.