HINDI KO KAYO TITIGILAN

Randall Echanis

Bakit ko kayo titigilan

kung patuloy ninyong pinipiga,

pinapahirapan ang mga magsasaka

at dinudusta ang masa?

Bakit ko kayo titigilan

kung patuloy ninyong kinukurakot

ang pondo ng bayan,

pinapatay, ikinukulong

at dinudukot

ang mga aktibista

na sa inyo’y lumalaban?

Bakit ko kayo titigilan

kung patuloy kayong sunud-sunuran

sa mga sakim na dayuhan

na dumarambong sa yaman ng mahal kong bayan?

Hinding-hindi ko kayo titigilan

hangga’t may palalong tirano

na nakaupo sa palasyo

na hangga’t ang mga anakpawis

ay walang kapangyarihan.

Hinding-hindi ko kayo titigilan.

Sinulat niya ang tulang ito noong Disyembre 2008 habang nakapiit sa Manila City Jail sa gawa- gawang kaso na isinampa sa kanya.