Entries by Kodao Productions

Teachers denounce ‘state abandonment’ as school year opens

“Today, we will be forced into another school year of underfunded and ill-equipped distance learning, with no plans from the government on how it can safely re-open our school nor on how it will address the grave issues hounding DepEd’s (Department of Education) learning continuity plan,” the Alliance of Concerned Teachers said.

The death of my daughter Kerima

My wife and I recited poems in her honor. The tribute of her Frankfurt-based sister Karenina drew applause. She recalled how she spent one night in an Isabela jail in 2001 just to be with her sister Kerima, at least for one night of her sister’s month-long detention.

Farmers demand food production aid under 2022 nat’l budget

“Gutom po ang mga Pilipino lalo na ngayong pandemya. Kailangan palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Paano magagawa ito kung walang ayuda sa mga magsasaka at hindi nagagamit ng tama ang pondo sa agrikultura ayon sa pangangailan ng mga magbubukid? KMP chairperson Danilo Ramos in a statement said. 

Ngalngal Sa Danas at Diskontento

Ito ay kuwento ng danas at diskontento hindi lamang ni JP. Ayon sa Sine Sanyata, “Hindi lang tinig ni JP ang ating maririnig. Isinasakatauhan ni JP ang boses ng kay raming Filipino na naghihirap ngayong pandemya. Si JP ay ang masang Pilipino—inaalipusta, niloloko, nilalapastangan, at etsa-pwera ang pag-iral. Sa katunayan, tayong lahat si JP.”