Video is one of Kodao’s core programs. Watch our newsreels, documentaries and livestreams here.

Salubong para sa Santo Papa

Nagtipon ang iba’t ibang organisasyon upang salubungin ang paglabas ng Santo Papa sa Palasyo ng Malakanyang.

Kinilala nila si Francis bilang Papa ng mga dukha at para sa kalikasan at kapayapaan.

Hiniling nilang manindigan ang Santo Papa sa katulad nilang dukha at inaapi.

Mendiola, Manila
January 16, 2015

Poor welcome Pope with “Pagsamba ng mga Dukha”

Ecumenical church leaders organized a religious service that welcomed Pope Francis to the Philippines. The service was attended by members of various sectoral organizations which ended with a symbolic sharing of bread.

“The ecumenical community is happy to join the People’s Welcome to celebrate the visit of Pope Francis. The message of Pope Francis is clear: as followers of Christ-who was always close to the poor and the outcasts, we are to live in solidarity with the poor and oppressed. So to join with the poor and oppressed to welcome a renowed Church leader is a celebration of community,” said Bishop Reuel Marigza, General Secretary, United Church of Christ in the Philippines.

ITANONG MO KAY PROF: Podcast on Charlie Hebdo massacre

SAGOT SA MGA TANONG NG KODAO UKOL SA CHARLIE HEBDO
Prof. Jose Maria Sison
January 9, 2015

Tanong 1: Ano ang inyong pagtingin sa pagkakapaslang sa mga staff/journalist/cartoonist ng Charlie Hebdo?

JMS: Kinokondena ko ang pagpaslang sa mga editor, cartoonist at staff ng Charlie Hebdo. May karapatan silang mabuhay at magpahayag. May karapatan sila sa due process. Hindi lang basta kung sino na lang ang pumaslang sa kung sino pa. Hindi sapat na dahilan ang mga sinulat at drawing nila para patayin sila.

Nakikidalamhati ako sa kamag-anakan, mga kolega at mga kaibigan ng mga pinaslang. Malalim ang simpatya ko sa kanila. Pero may kalipikasyon at hantungan ng aking simpatya. Hindi ko iproproklama ang sarili ko bilang Charlie Hebdo. Hindi ako sang-ayon sa anti-Islam at racial prejudices ng Charlie Hebdo at ang ginawang pang-iinsulto, panunuya at panghahamon sa mga Muslim at mga taong hindi puti.

May karapatan ang Charlie Hebdo na mamahayag, magpuna at magmungkahi. Pero may responsabilidad na igalang ang karapatan ng iba, mga indibidwal man, organisayon o komunidad. Lahat ay may mga karapatan at may responsabilidad na igalang ang karapatan ng iba. Maglalaro ka sa apoy kung saktan mo ang niloloob ng maraming tao, tutuyain mo at hahamunin mo pa dahil lamang sa relihyon nila o kulay ng balat nila.

Tanong 2: Ano po kaya ang maaaring impak sa buong daigdig ng massacre sa Paris, sa bansang maunlad gaya nito na sinasabing may kalayaan naman daw sa pagsasalita at pamamahayag ang mga tao.

JMS: Sa Pransiya mismo at sa ibang bansang imperyalista, may mga pwersang reaksyonaryo na gustong gamitin ang insidenteng Charlie Hebdo sa ngalan ng pagtataguyod ng press freedom para palitawin na terorista ang mga Muslim at mga taong hindi puti ang balat at para gawing lalong maigting ang represyon o terorismo ng estado at para bigyan din ng katwiran ang mga digma ng agresyon ng mga bansang imperyalista sa Middle East at North Africa.

Malamang na ang pumaslang sa tauhan ng Charlie Hebdo ay kumilos dahil sa labis na galit sa pambabastos kay propetang Mohamad at mga Muslim. Pero pinapalaki ng mga imperyalista ang insidente at tinataguriang terorismo para ilihis ang pansin ng mga mamamayan sa krisis sa ekonomiya at sa mega-terorismo o malakihang terorismo ng mga imperyalistang estado sa loob at labas ng bansa nila.

Sabi ng ilang ulat na ang dalawang magkapatid na suspetsado ay mga miembro ng Al Qaida o Islamic state ng Syria at Iraq (ISIS) na sumasalanta ngayon sa Syria at Iraq. Kung kailan lang, ang ISIS o ISIL ay pinondohan, inorganisa, inarmasan at sinanay ng mga imperyalistang ahente ng US, Inglaterra at Pransiya tulad ng dating ginawa sa mga tinaguriang Islamista na nagpabagsak sa gobyerno ni Qadaffi sa Lybia. May teorya ng ilan na mga ahente mismo ng gobyernong Pranses ang nagpakana sa Charlie Hebdo incident para gawing sangkalan ng terorismo ng estado ng mga imperyalista at mga papet nila.

Ang mga tunay at malaking o dambuhalang terorista ay mga imperyalistang kapangyarihan na pinamumunuan ng Estados Unidos. Kasama riyan ang Pransiya. Sa mga gera ng agresyon nila, milyun-milyong tao ang pinapatay at pinalilisan at winawasak ang kabuhayan at social infrastructure nila. Dahil sa paglubha ng krisis, ibayong lumilitaw ang rasismo, represyon at pasismo sa mismong mga imperyalistang bansa na nagyayabang na mga sentro sila ng demokrasya at kalayaan.

MAKABAYAN WISH 2015: Atty. Krissy Conti

Makabayan Wish for 2015 by Atty. Krissy Conti of National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL)

December 24, 2014

Ka Oris: Patuloy na sumusulong ang rebolusyonaryong kilusan sa buong isla ng Mindanao

Panayam kay Ka Oris, Jorge Madlos, tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao hinggil sa tagumpay na naabot ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa ika-46 taon ng pagkakatatag nito.

Marihatag, Surigao Del Sur
December 26, 2014

MAKABAYAN WISH 2015: Renato Reyes, Jr.

Makabayan wish for 2015 by Renato Reyes, Jr., secretary general of Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)

International Support — Human Rights Day in Manila 2014

Affiliated mass organizations of the Philippines Chapter of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS-Philippines) mark Human Rights Day in Manila. They joined a protest march and rally of rights victims led by KARAPATAN to indict the US-Aquino regime for crimes against the Filipino people. Among those who expressed support are international delegates of the People’s Coalition on Food Sovereignty and Asian Peasant Coalition. Performing with cultural groups from the Manilakbayan of Mindanao is One Billion Rising (OBR) Global Director Monique Wilson.

Environmentalists, Manilakbayanis pay tribute to Francis Morales

Francis Morales would have joined the hundreds of Mindanaoans who are now in Metro Manila to demand food and peace for Mindanao from the Manila government. But he succumbed to complications of leukemia a few weeks ago.

“Tatay Francis” (Father Francis) was a seminarian who thumbed down privileged treatment so he can be dissuaded from his activism. Only short of his ordination, he chose instead to work full time among peasants and indigenous peoples teaching them literacy and sustainable agriculture. He joined the New People’s Army when the Philippine Army was out looking for him. In jail, he never wavered in his commitments to the people. Until he reached old age he was still in the forefront working for the people’s interest.

Francis was active calling for justice for the victims of natural and human disasters. He put high and mighty government officials to task in whatever forum. Mindanaoans feel orphaned by his death.

This video shows the humble tribute organized by Kalikasan People’s Network for the Environment and the Manilakbayan who could not attend his funeral in Davao.

The struggle continues…

The members of Alliance of Health Workers (AHW) and Alliance of Concerned Teachers (ACT) held a protest to denounce the four year Aquino administration for not giving them any single salary increase amidst endless price increases of basic commodities and services.

Mendiola, Manila
November 27, 2014