Maulan na Hapon

Ni Andre Ramirez Gutierrez

Pagkatapos ng tahimik na pagdiriwang,

ng simpleng noche buena’t inuman sa dilim,

bumigkas ang langit ng isang pamilyar

na pangungusap na kilala’t kinatatakutan

ng lahat: walang habas na pagpatak, koro ng kulog

na sumasabay sa kumpas ng kampana’t

marahang bulong ng hangin mula sa kanan—tila

sanlibo’t sandaang tipak ng bato ang nagahagbong

sa mga yerong bubungan. Mula sa aking kinauupuan,

dinig ang ispiker ng simbahan, at ang panalangin

ng pari sa agarang pagtila nitong muling pagbuhos ng ulan.

Sa kaliwang parang, mayroong nilalamig na kambing

na napabayaang ngumunguya ng bermuda, at marahil

sumasabay din siya sa idinaraos na misa, pagkat bakas

sa kaniyang ginaw na halinghing ang tráwma ng pagsalanta.

Poblacion, Dauis

26 Disyembre 2021