Kay Buboy

(Para sa isang kaibigan, kasama, bayani, martir at sa lahat ng tulad niyang inialay ang sarili para sa sambayanan. @49)

Ni Nonoy Espina

 

ni hindi ka ulirang kasama buboy
mapusok, marupok
madaling maligaw ang
pag-iisip at hakbang

gayunpama’y daig mo
pa ang mga henyong
hunghang na nasilaw
sa sariling talino
at inakalang sa
aminado nga namang
katalinuha’t kakayaha’y
maaangkin ang
dakilang pakikibaka

ikaw na madalas
laitin, mamaliitin,
pagalitan, parusahan,
ang nanatiling
matatag

ikamonga’y di dahil
sa nauunawaan mo na
ng lubos ang
nilalaman ng
aklat na pula

pabiro mo pa nga
ng minsa’y napadalaw ka
na kung sa psr
ika’y hilung-hilo
anupakaya sa
marxismo-leninismo?

subalit sa ating
huling pagkikita
nasambit mo rin
sa kabila ng
pagkalito’t pagkabalisa
ang dahilan ng iyong
pananatili sa
dakilang pakikibaka

‘pinanganak akong alipin…
sa angkang alipin.
ano pa ba ang
mawawala sa akin
kung aking sikaping
maging malaya?
malagas man ako’y
babagsak ako sa
landas na malaya
kong pinili.’

tama ka nga buboy
nahimlay ka ngang malaya

at ang mga hunghang
na madalas ay tawanan ka?
hayun, bundat nga
subalit di naman
makalabas sa gintong hawla
sapagkat ngayo’y
batid na nila na
ang masang kanilang
ibinenta ay nakaabang,
naghihintay na
masingil ang dugong
inutang sa kanila

–Bacolod City

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *