158 days

Ni Pia Montalban

Tinataras na natin ang araw
ng ating pagkakapiit.

Sinong makababatid
kung pagbibilang ba ito ng sakit
at pag-aabang ng higanti, 
o kung pagkatanggap sa pinosas na bukas
at pagbibilang ng pagsuko ng imik,

sinong makapagsasabi
kung aling apoy ang nagpakulo
ng nagsusumabaw nating poot at galit?

Ang bilang ng paglalapit
ng bayan na remata’ng sinapit
o ang paglalagkit ng pait
sa ating mga nakaambang karit?